วันอาสาสมัครสากล

วันอาสาสมัครสากล (อังกฤษ: International Volunteer Day; 5 ธันวาคม) หรือ IVD คือ วันที่จัดตั้งขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติตั้งแต่ค.ศ. 1985 เป็นวันที่เปิดโอกาสให้องค์กรอาสาสมัคร และอาสาสมัครแต่ละคน เผยแพร่สิ่งที่ตนได้ทำลงไป ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals) หรือ MDGs

วันอาสาสมัครสากลนับเป็นโอกาสสำคัญขององค์การนอกภาครัฐหลายองค์การ รวมไปถึง กาชาด การลูกเสือ และองค์กรอื่นๆ นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญและเป็นที่สนับสนุนของอาสาสมัครสหประชาชาติ (United Nations Volunteers)

โครงการอาสาสมัครสหประชาชาตินอกจากจะส่งอาสาสมัครนับพันคนทุกๆ ปีแล้ว ยังทำงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรและภาครัฐในการก่อตั้งโครงการอาสาสมัครแห่งชาติ เพื่อสร้างโครงสร้างที่ช่วยเหลือและรักษาความเป็นจิตอาสาท้องถิ่นในประเทศต่างๆ อาสาสมัครสามารถสร้างความเคลื่อนไหวเพื่อการพัฒนามนุษย์อย่างยั่งยืนโดยการสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรพัฒนาในอินเตอร์เน็ตผ่านบริการอาสาสมัครออนไลน์ 

ความสนใจหลักของวันอาสาสมัครสากลปี 2014 (IVD 2014) ไม่ได้เพียงเพื่อเฉลิมฉลองจิตอาสาในทุกมุมมองเท่านั้น แต่ยังเป็นการยกย่องเหล่าผู้คนที่ร่วมกันสร้างความแตกต่างทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก IVD 2014 เน้นไปที่การร่วมมือกันของอาสาสมัครในการเชิญชวนผู้คนจากรากหญ้าในกระบวนการตัดสินใจ เป็นการสร้างพื้นที่สำหรับการเข้าร่วมซึ่งนำสู่ การปกครองที่แข็งแกร่งมากขึ้น การทำงานร่วมกันของสังคม สันติภาพ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน[1]

"ก่อตั้งบนค่านิยมของความสามัคคีและการเชื่อใจซึ่งกันและกัน จิตอาสาอยู่เหนือข้อจำกัดทางวัฒนธรรม ภาษา และภูมิศาสตร์ อาสาสมัครต่างมีเป้าหมายเดียวกัน โดยไม่คำนึงถึงสิ่งตอบแทนทางวัตถุ"

ข้อความจากเลขาธิการสหประชาชาติ พัน กี-มุน สำหรับวันอาสาสมัครสากลเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐศาสตร์และสังคม  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ค.ศ. 2012

ภาษาอื่น ๆ
srpskohrvatski / српскохрватски: Međunarodni dan volontera
српски / srpski: Svetski dan volontera