รายชื่อเกาะของประเทศญี่ปุ่น

รายชื่อเกาะของประเทศญี่ปุ่น เริ่มจากเกาะหลักทั้งสี่เกาะ ลักษณะทั่วไปของเกาะดูเหมือนร่างกายของมังกร[1] โดยเกาะหลัก 4 เกาะของประเทศญี่ปุ่นมีดังนี้

เกาะฮนชู
เกาะฮกไกโด
เกาะคีวชู
เกาะชิโกะกุ
สี่เกาะหลักของประเทศญี่ปุ่น

นอกจากนี้ยังมีเกาะเล็กน้อยอีกเป็นจำนวนมาก

รายชื่อเกาะขนาดเล็กของญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นมีเกาะเล็กๆกว่า 6,000+ เกาะ และ 430+ เกาะมีประชากรอาศัยอยู่[4]

ฮกไกโด

 • เกาะคะโมะเมะ
 • เกาะโคะ (โอชิมะ)
 • โอชิมะ
 • เกาะโอะคุชิริ
 • เกาะเทะอุริ
 • เกาะเรบุน
 • เกาะริชิริ[5]
 • เกาะยะงิชิริ

หมู่เกาะของเกาะฮนชูที่อยู่ใน ทะเลญี่ปุ่น

 • โอะกิ[6]
 • ซะโดะ[7]
 • เกาะโทะโดะ
 • มิตสึเคะจิมะ

เกาะในอ่าวโตเกียว ( เกาะเทียม)

เกาะในอ่าวโอซะกะ (เกาะเทียม)


เกาะในอ่าวอิเซะ

เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก (หรือ หมู่เกาะนัมโป)

เกาะรอบๆคีวชู

ส่วนใหญ่จะเป็นเกาะที่ตั้งอยู่ทะเลจีนใต้

 • อะมะคุสะ
 • อะโอะชิมะ
 • หมู่เกาะโงะโท[7]
 • ฮะชิมะ
 • ฮิระโดะ[6]
 • อิกิ
 • โคะชิกิ
 • ทิสึชิมะ[7]

หมู่เกาะรีวกีว (นันเซย์-โชะโท)

หมู่เกาะสัตสึนัน

ครึ่งหนึงทางเหนือของเกาะเป็นเขตปกครองของจังหวัดคะโงะชิมะและคีวชู

หมู่เกาะโอซุมิ

กลุ่มทางตะวันออกเฉียงเหนือ:

 • ทะเนะงะชิมะ[7]
 • ยะคุชิมะ
 • คุจิโนะเอะระบุจิมะ
 • มะเงะชิมะ

กลุ่มทางตะวันตกเฉียงเหนือ:

 • ทะเคะชิมะ
 • อิโอจิมะ
 • โชวะ อิโอจิมะ
 • คุโระชิมะ
หมู่เกาะโทะคะระ

ชิจิ-โท:

 • คุจิโนะชิมะ
 • นะกะโนะชิมะ (คะโงะชิมะ)
 • งะจะจิมะ
 • สุวะโนะเซะจิมะ
 • อะคุเซะกิจิมะ
 • ทะอิระจิมะ
 • โคะดะคะระจิมะ
 • ทะคะระจิมะ
หมู่เกาะอะมะมิ
 • อะมะมิ โอชิมะ
 • คิกะอิจิมะ
 • คะเคะโระมะชิมะ
 • โยะโระชิมะ
 • อุเคะชิมะ
 • โทะคุโนะชิมะ
 • โอะกิโนะเอะระบุจิมะ
 • โยะรนจิมะ

หมู่เกาะรีวกีว (รีวกีว-โชะโท)

ครึ่งทางใต้ของโอะกินะวะ

หมู่เกาะโอะกินะวะ

ศูนย์กลางของกลุ่ม:

 • เกาะโอกินะวะ[6]
 • คุเมะจิมะ
 • อิเฮะยะจิมะ
 • อิเซะนะจิมะa
 • อะงุนิจิมะ
 • อิเอะจิมะ
 • [1]
 • หมู่เกาะเคะระมะ
  • โทะคะชิกิจิมะ
  • ซะมะมิจิมะ
  • อะคะจิมะ
  • เงะรุมะจิมะ
 • หมู่เกาะไดโท
  • คิตะไดโท
  • มินะมิไดโท
  • โอกิไดโท
หมู่เกาะซะกิชิมะ

รู้จักกันในนามว่าเกาะที่ห่างไกล:

 • หมู่เกาะมิยะโกะ
  • มิยะโกะจิมะ
  • อิเคะมะ
  • โอะงะมิ
  • อิระบุ
  • ชิโมะจิ
  • คุริมะ
  • มินนะ
  • ทะระมะ
 • หมู่เกาะยะเอะยะมะ
  • อิริโอะโมะเทะ
  • อิชิงะกิ
  • ทะเคะโทะมิ
  • โคะฮะมะ
  • คุโระชิมะ
  • อะระงุสุกุ
  • ฮะโทะมะ
  • ยุบุจิมะ
  • ฮะเทะรุมะ
  • โยะนะงุนิ
 • หมู่เกาะเซ็งกะกุ (พิพาทกับจีน)
  • อุโอทสึริจิมะ
  • คุบะจิมะ
  • ไทโชะจิมะ
  • คิตะโคะจิมะ
  • มินะมิโคะจิมะ

เกาะในทะเลใน

 • หมู่เกาะคะซะโอะกะ
  • ทะคะชิมะ (โอะกะยะมะ) 高島 (岡山県笠岡市)
  • ชิระอิชิ
  • คิตะงิ, 北木島
  • โอบิชิ, 大飛島
  • โคะบิ, 小飛島
  • มะนะเบะ, 真鍋島
  • มุชิมะ (โอะกะยะมะ), 六島 (岡山県)
 • หมู่เกาะชิวะกุ
 • อะวะจิ[7]
 • เอะตะจิมะ
 • อิตสึคุชิมะ (ประชาชนส่วนใหญ่รู้จักในนาม "มิยะจิมะ")
 • โชโดะชิมะ
 • ซุโอ-โอชิม (ยะมะงุจิ)

เกาะในทะเลสาบ

 • เกาะไดคง
 • เบนเทนจิมะใน ทะเลสาบโทะยะ
 • เบนเทนจิมะใน ทะเลสาบฮะมะนะ

เกาะเทียมอื่นๆ

อ้างสิทธิ์แต่ไม่ได้ครอบครอง

ดินแดนทางตอนเหนือ

มีสี่เกาะที่เป็นข้อพิพาท คือ หมู่เกาะคูรีล ชื่ออื่นคือ หมู่เกาะจิชิมะ[14] ดูเพิ่มเติมที่ ข้อพิพาทหมู่เกาะคูรีล.

 • เอทูรัป
 • หมู่เกาะฮาโบมัย
 • คูนาชีร์
 • ชิโกทัน

อื่นๆ

 • เลียนคอร์ท ร็อกส์ (ดกโด/ทะเคะชิมะ) - ครอบครองโดยเกาหลีใต้
ภาษาอื่น ๆ