มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
Bladder cancer
Bladder urothelial carcinoma (1) pT1.JPG
Histopathology of urothelial carcinoma of the urinary bladder. Transurethral biopsy. H&E stain.
บัญชีจำแนกและลิงก์ไปภายนอก
ICD-1067, 67.9
ICD-9188, 188.9
OMIM109800
DiseasesDB1427
eMedicineradio/711 med/2344 med/3022
MeSHD001749

มะเร็งกระเพาะปัสสาวะคือเนื้องอกร้าย (การเจริญและแบ่งตัวของเซลล์โดยไม่มีการควบคุม) ชนิดใดๆ ที่เกิดขึ้นในกระเพาะปัสสาวะ ชนิดที่พบบ่อยที่สุดคือชนิดที่เกิดมาจากเซลล์เยื่อบุผนังกระเพาะปัสสาวะ เรียกว่าทรานซิชันแนลเซลล์คาร์ซิโนมา (transitional cell carcinoma, มะเร็งเยื่อบุจากเซลล์แบบเปลี่ยนผ่าน) หรือยูโรทีเลียลเซลล์คาร์ซิโนมา (urothelial cell carcinoma, มะเร็งเยื่อบุชนิดเซลล์เยื่อบุทางเดินปัสสาวะ)

ภาษาอื่น ๆ