มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

บทความนี้มีเนื้อหาที่ สั้นมาก ต้องการหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
Bladder cancer
Bladder urothelial carcinoma (1) pT1.JPG
Histopathology of urothelial carcinoma of the urinary bladder. Transurethral biopsy. H&E stain.
บัญชีจำแนกและลิงก์ไปภายนอก
ICD- 10 67, 67.9
ICD- 9 188, 188.9
OMIM 109800
DiseasesDB 1427
eMedicine radio/711 med/2344 med/3022
MeSH D001749

มะเร็งกระเพาะปัสสาวะคือ เนื้องอกร้าย (การเจริญและแบ่งตัวของเซลล์โดยไม่มีการควบคุม) ชนิดใดๆ ที่เกิดขึ้นใน กระเพาะปัสสาวะ ชนิดที่พบบ่อยที่สุดคือชนิดที่เกิดมาจากเซลล์เยื่อบุผนังกระเพาะปัสสาวะ เรียกว่าทรานซิชันแนลเซลล์คาร์ซิโนมา (transitional cell carcinoma, มะเร็งเยื่อบุจากเซลล์แบบเปลี่ยนผ่าน) หรือยูโรทีเลียลเซลล์คาร์ซิโนมา (urothelial cell carcinoma, มะเร็งเยื่อบุชนิดเซลล์เยื่อบุทางเดินปัสสาวะ)

ภาษาอื่น ๆ