พรีเมียร์ลีก (แก้ความกำกวม)

พรีเมียร์ลีก เป็นชื่อลีกสูงสุดของกีฬา ได้แก่

  • เอฟเอ พรีเมียร์ลีก การแข่งขันฟุตบอลลีกสูงสุดของอังกฤษ
  • ไทยพรีเมียร์ลีก การแข่งขันฟุตบอลลีกสูงสุดของไทย
  • ยูเครนพรีเมียร์ลีก การแข่งขันฟุตบอลของยูเครน
  • ไอร์แลนด์พรีเมียร์ลีก การแข่งขันฟุตบอลของไอร์แลนด์
  • สิงคโปร์พรีเมียร์ลีก การแข่งขันฟุตบอลลีกสูงสุดในสิงคโปร์ ในช่วง 2531-2538
ภาษาอื่น ๆ