พระเจ้าราเชนทรพิกรม ศาหะ

พระเจ้าราเชนทรพิกรม ศาหะ
Rajendra Bikram Shah.jpg

พระปรมาภิไธยพระเจ้าราเชนทรพิกรม ศาหะ
พระอิสริยยศพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรเนปาล
ราชวงศ์ราชวงศ์ศาห์
ครองราชย์20 พฤศจิกายน พ.ศ. 235912 พฤษภาคม พ.ศ. 2390
รัชกาล30 ปี
รัชกาลก่อนพระเจ้าคีรวาณยุทธพิกรม ศาหะ
รัชกาลถัดไปพระเจ้าสุเรนทรพิกรมศาหะ
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพพ.ศ. 2356
กรุงกาฐมาณฑุ ราชอาณาจักรเนปาล
สวรรคตพ.ศ. 2421<brกรุง>กาฐมาณฑุ ราชอาณาจักรเนปาล
(พระชนมายุ 68 พรรษา)
พระราชบิดาพระเจ้าคีรวาณยุทธพิกรม ศาหะ
พระราชมารดาสมเด็จพระราชินีโกรัขชยาศาหะ
พระบรมราชินีสมเด็จพระราชินีสามราชยาศาหะ
พระราชบุตรพระเจ้าสุเรนทรพิกรมศาหะ

พระเจ้าราเชนทรพิกรม ศาหะ เป็นพระมหากษัตริย์เนปาล พระองค์ที่ 5 พระราชสมภพเมื่อปี พ.ศ. 2356 เป็นพระราชโอรสของ พระเจ้าคีรวาณยุทธพิกรม ศาหะ พระราชสมภพที่กรุงกาฐมาณฑุ ราชอาณาจักรเนปาล เมื่อพระองค์มีพระชนมายุได้ 3 ปี พระราชบิดาพระองค์ คือ พระเจ้าคีรวาณยุทธพิกรม ศาหะ ได้สวรรคต พระองค์จึงขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์เนปาลเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2359 นับเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์ตั้งแต่ยังน้อยของราชอาณาจักรเนปาล สละราชสมบัติให้ พระเจ้าสุเรนทรพิกรมศาหะ พระราชโอรสของพระองค์ จึงขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์เนปาล เมื่อ พ.ศ. 2390 ครองราชย์ได้ 30 ปี และเสด็จสวรรคตเมื่อ พ.ศ. 2421 พระชนมายุได้ 68 พรรษา


ภาษาอื่น ๆ