ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ คือ การประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้รถยนต์ ในที่นี้รวมถึง รถโดยสารส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก การประกันรถยนต์ เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 1ในหลายเมืองใหญ่ ในช่วงนั้นการขับรถยนต์ค่อนข้างมีอันตราย ในตอนนั้นยังไม่มีการบังคับประกันรถยนต์ นั่นหมายถึงผู้ประสบภัยรถยนต์มักไม่ค่อยได้รับการชดเชยจากอุบัติเหตุ และผู้ขับมักได้รับพิจารณาว่าต้องจ่ายค่าเสียหายต่อรถยนต์รับทรัพย์สิน การบังคับประกันภัยรถยนต์ มีการใช้ครั้งแรกในสหราชอาณาจักร จากพระราชบัญญัติการจราจรทางบก ค.ศ. 1930[1]

ในประเทศไทยแบ่งการประกัยวินาศภัยสำหรับรถยนต์ออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ด้วยกัน ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ และ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ โดยทั้งสองกรมธรรม์จะให้การคุ้มครองที่แตกต่างกันออกไป การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับกรมธรรม์ที่บังคับโดยกฎหมายกล่าวคือรถยนต์ทุกคันไม่ว่าจะเป็น รถใหม่ป้ายแดง หรือ รถเก่านาน 10 ปี จะต้องมีกรมธรรม์ดังกล่าว โดยในประเทศไทยเรียกกันสั้นๆ ว่า พรบ.รถยนต์ ซึ่งบังคับให้รถทุกคันจะต้องลงทะเบียน และต่อในทุกๆ ปี เพราะไม่เช่นนั้นอาจจะถูกจับดำเนินคดีตามกฏที่ได้ระบุไว้ใน พรบ.รถยนต์ หรือ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

  • อ้างอิง

อ้างอิง

[http://www.ประกันภัยรถยนต์ไทย.com 1]

  1. ปัจจุบันนี้ประเทศไทยของเรา มีรถยนต์ วิ่งอยู่บนท้องถนน มากกว่า 38 ล้านคัน ดังนั้น การทำประกันภัยรถยนต์ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆ ดังนั้น การทำประกันภัยรถยนต์ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่สมควรจะทำ
ภาษาอื่น ๆ