ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ คือ การประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้รถยนต์ ในที่นี้รวมถึง รถโดยสารส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก การประกันรถยนต์ เกิดขึ้นหลัง สงครามโลกครั้งที่ 1ในหลายเมืองใหญ่ ในช่วงนั้นการขับรถยนต์ค่อนข้างมีอันตราย ในตอนนั้นยังไม่มีการบังคับประกันรถยนต์ นั่นหมายถึงผู้ประสบภัยรถยนต์มักไม่ค่อยได้รับการชดเชยจากอุบัติเหตุ และผู้ขับมักได้รับพิจารณาว่าต้องจ่ายค่าเสียหายต่อรถยนต์รับทรัพย์สิน การบังคับประกันภัยรถยนต์ มีการใช้ครั้งแรกในสหราชอาณาจักร จากพระราชบัญญัติการจราจรทางบก ค.ศ. 1930 [1]

ในประเทศไทยแบ่งการประกัยวินาศภัยสำหรับรถยนต์ออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ด้วยกัน ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ และ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ โดยทั้งสองกรมธรรม์จะให้การคุ้มครองที่แตกต่างกันออกไป การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับกรมธรรม์ที่บังคับโดยกฎหมายกล่าวคือรถยนต์ทุกคันไม่ว่าจะเป็น รถใหม่ป้ายแดง หรือ รถเก่านาน 10 ปี จะต้องมีกรมธรรม์ดังกล่าว โดยในประเทศไทยเรียกกันสั้นๆ ว่า พรบ.รถยนต์ ซึ่งบังคับให้รถทุกคันจะต้องลงทะเบียน และต่อในทุกๆ ปี เพราะไม่เช่นนั้นอาจจะถูกจับดำเนินคดีตามกฏที่ได้ระบุไว้ใน พรบ.รถยนต์ หรือ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

  • อ้างอิง

อ้างอิง

[http://www.ประกันภัยรถยนต์ไทย.com 1]


อ้างอิงผิดพลาด: มีป้ายระบุ <ref> สำหรับกลุ่มชื่อ "http://www.ประกันภัยรถยนต์ไทย.com" แต่ไม่พบป้ายระบุ <references group="http://www.ประกันภัยรถยนต์ไทย.com"/> ที่สอดคล้องกัน หรือไม่มีการปิด </ref>

ภาษาอื่น ๆ