ปฏิทินเกาหลีเหนือ

ปฏิทินเกาหลีเหนือ (เกาหลี: 주체연호, ฮันจา: 主體年號)​ หรือ ปฏิทินชูเช (Juche calendar) เป็นระบบการนับปีที่ใช้ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี แนะนำในปี ค.ศ. 1997[1] โดยอิงจากวันเกิดของคิม อิล-ซ็อง (15 เมษายน ค.ศ. 1912) เนื่องจากไม่มีปีชูเชที่ 0 ดังนั้น ค.ศ. 1912 จึงนับเป็นปีชูเชที่ 1 ปฏิทินเกาหลีเหนือใช้เดือนและวันตามปฏิทินเกรโกเรียน การแปลงจากปฏิทินเกรโกเรียนเป็นปฏิทินเกาหลีเหนือ ให้ลบด้วย 1912

ตัวอย่าง

ปฏิทินชูเช ปฏิทินเกรโกเรียน ปฏิทินเกาหลี ปฏิทินสุริยคติไทย เหตุการณ์
1 1912 4245 2455 คิม อิล-ซ็องเกิด
31 1942 4275 2485 คิม จ็อง-อิลเกิด
37 1948 4281 2491 สถาปนาเกาหลีเหนือ
71 1982 4315 2525 หอคอยชูเชถูกสร้างในโอกาสครบรอบอายุ 70 ปีของคิม อิล-ซ็อง, คิม จ็อง-อึนเกิด (ตามบันทึกเกาหลีเหนือ)[2]
83 1994 4327 2537 คิม อิล-ซ็องถึงแก่อสัญกรรม
86 1997 4330 2540 แนะนำปฏิทินชูเช
100 2011 4344 2554 คิม จ็อง-อิลถึงแก่อสัญกรรม
108 2019 4352 2562 ปีปัจจุบัน
ภาษาอื่น ๆ