บรรษัทแพร่ภาพกระจายเสียงเฮลเลนิก

ตราเครื่องหมายของอีอาร์ที (เริ่มใช้ตั้งแต่ พ.ศ.2551-ปัจจุบัน)

บรรษัทแพร่ภาพกระจายเสียงเฮลเลนิก (กรีก: Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόρασηแล้ Ellinikí Radiofonía Tileórasi หรือ ERT) เป็นรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลสาธารณรัฐเฮลเลนิก ทำหน้าที่ประกอบกิจการกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะในประเทศกรีซ มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ อาคารวิทยุเอเธนส์ ซึ่งใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 จนถึงปัจจุบัน

งบประมาณของอีอาร์ทีทั้งหมดมาจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโทรทัศน์โดยเก็บรวมกับค่าไฟฟ้าของประชาชน

ภาษาอื่น ๆ