ทรงสิบสองหน้าปลายตัด

ทรงสิบสองหน้าปลายตัด

ทรงสิบสองหน้าปลายตัด ( อังกฤษ: truncated dodecahedron, พหูพจน์: -dra) เป็น ทรงหลายหน้า (polyhedron) ที่ประกอบด้วยหน้า รูปสิบเหลี่ยมด้านเท่า 12 หน้า และ รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า 20 หน้า รวม 32 หน้า มี 60 จุดยอด 90 ขอบ และเป็นหนึ่งใน ทรงตันอาร์คิมิดีส (Archimedean solid) รูปทรงนี้เกิดจากการตัดปลายทั้ง 20 มุมบน ทรงสิบสองหน้าปรกติ (regular dodecahedron) โดยทำให้หน้า รูปห้าเหลี่ยมด้านเท่า กลายเป็นรูปสิบเหลี่ยมด้านเท่า

พื้นที่ผิวและปริมาตร

ทรงสิบสองหน้าปลายตัดที่คลี่ออก

พื้นที่ผิว A และปริมาตร V ของทรงสิบสองหน้าปลายตัด ที่มีความยาวขอบทุกด้านเท่ากับ a คำนวณได้ด้วยสูตร