ซิริลแห่งอะเล็กซานเดรีย

นักบุญในศาสนาคริสต์
นักบุญซิริลแห่งอะเล็กซานเดรีย
Cyril of Alexandria.jpg
มุขนายกและนักปราชญ์แห่งคริสตจักร
วันเกิด18 ตุลาคม ค.ศ. 376
เกิดที่เมืองเทโอโดซิออส (Theodosios)
วันเสียชีวิต27 มิถุนายน ค.ศ. 444
นิกายอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์
โรมันคาทอลิก
ออเรียนทัลออร์ทอดอกซ์
แองกลิคัน
ลูเทอแรน
วันฉลอง27 มิถุนายน
องค์อุปถัมภ์เมืองอะเล็กซานเดรีย
นักบุญ - ศาสนาคริสต์

นักบุญซิริลแห่งอะเล็กซานเดรีย (อังกฤษ: Cyril of Alexandriaˈ//) บาทหลวงชาวอียิปต์ ได้รับแต่งตั้งเป็นบิชอปแห่งอะเล็กซานเดรีย และได้รับยกย่องเป็นนักปราชญ์แห่งคริสตจักรภายหลังถึงแก่มรณกรรม ท่านเป็นนักเทววิทยาที่โดดเด่น จนมีบทบาทสำคัญในการสังคายนาเอเฟซัสครั้งที่หนึ่ง (ค.ศ. 431) เพื่อรับรองหลักความเชื่อเรื่องพระมารดาพระเจ้า

ประวัติ

ซิริลเกิดวันที่ 18 ตุลาคม ค.ศ. 376[1] เป็นหลานลุงของบิชอป เทโอฟิลุสแห่งอะล็กซานเดรีย เมื่อโตขึ้นได้รับการศึกษาทางด้านเทววิทยาที่เมืองอะเล็กซานเดรีย จนได้รับศีลอนุกรมเป็นบาทหลวงโดยมีลุงของท่านเป็นผู้โปรดศีล เมื่อลุงของท่านถึงแก่กรรม ท่านก็ได้สืบตำแหน่งบิชอปแห่งอะเล็กซานเดรียต่อในปี ค.ศ. 412

ในสมัยของบิชอปซิริลเป็นช่วงที่เกิดความขัดแย้งทางเทววิทยาอย่างมาก จึงเกิดสภาสังคายนาสากลขึ้นหลายครั้งเพื่อหามติร่วมกันในการกำหนดหลักความเชื่อในศาสนาคริสต์ บิชอปบิดรซิริลได้เป็นประธานในสภา สังคายนาแห่งเอเฟซัสเพื่อยืนยันหลักความเชื่อว่าพระนางมารีย์พรหมจารีเป็นพระมารดาพระเจ้า และประณาม เนสโตริอุสที่คัดค้านความเชื่อนี้ว่าเป็นพวกนอกรีต ความขัดแย้งนี้บานปลายทำให้ทั้งสองฝ่ายถูกจับกุม แต่ซิริลถูกปล่อยตัวเพราะพระสันตะปาปาส่งทูตมาชี้แจงรับรองมติของซิริล[2]

ในช่วงบั้นปลายชีวิต บิชอปซิริลได้ประพันธ์อรรถาธิบายพระวรสารนักบุญยอห์น พระวรสารนักบุญลูกา คัมภีร์โทราห์ รวมทั้งศาสตรนิพนธ์เกี่ยวกับเทววิทยา และบทเทศน์ต่าง ๆ ซึ่งได้รับยกย่องมากเพราะอธิบายได้ชัดเจน กระทัดรัด และสมเหตุสมผล

บิชอปซิริลถึงแก่มรณกรรมเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ค.ศ. 444[1] สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 13 ยกย่องท่านเป็นนักปราชญ์แห่งคริสตจักร มีสมญานามว่านักปราชญ์แห่งการรับสภาพมนุษย์ (ละติน: Doctor Incarnationis)

ภาษาอื่น ๆ
Bahasa Indonesia: Sirilus dari Aleksandria
srpskohrvatski / српскохрватски: Kiril Aleksandrijski
slovenščina: Ciril Aleksandrijski