ซิมโฟนีหมายเลข 40 (โมซาร์ท)

ซิมโฟนีหมายเลข 40 ในบันไดเสียง จี ไมเนอร์ ( อังกฤษ: Symphony No. 40 in G minor, KV. 550) ผลงานประพันธ์ของ โวล์ฟกัง อะมาเดอุส โมซาร์ทในปี ค.ศ. 1788 เป็น ซิมโฟนีเพียงหนึ่งในสองชิ้นของโมซาร์ทในบันไดเสียงจี ไมเนอร์ [1]

โมซาร์ทแต่งซิมโฟนีหมายเลข 40 เสร็จเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ค.ศ. 1788 ในเวลาใกล้เคียงกับที่เขาแต่งซิมโฟนีหมายเลข 39 และ หมายเลข 41 เสร็จ [2] แต่ไม่มีหลักฐานปรากฏว่ามีการแสดงรอบปฐมทัศน์ที่ใด มีข้อสันนิษฐานว่าโมซาร์ทได้จัดแสดงซิมโฟนีหมายเลข 40 นี้ ระหว่างออกตระเวนไปยัง เดรสเดิน ไลพ์ซิจ ฟรังค์ฟูร์ทอัมไมน์ และ เวียนนา ในช่วงประมาณ ค.ศ. 1789 ถึง 1791 และมีเอกสารลายมือโมซาร์ทแสดงว่ามีการปรับปรุงการเรียบเรียงในช่วงนั้น

Symphony No. 40, performed by Fulda Symphonic Orchestra on March 18, 2001 in Fulda, Germany.
Molto allegro

Andante

Menuetto, Allegretto-Trio

Allegro assai

หากมีปัญหาในการเล่นไฟล์เหล่านี้ ดูที่ วิธีใช้สื่อ

ซิมโฟนีหมายเลข 40 ประกอบด้วย 4 มูฟเมนต์ (เร็ว-ช้า- มินูเอ็ต-เร็ว) โดยมูฟเมนต์ที่ 1 เป็นท่อนที่ได้รับความนิยมที่สุด ดังนี้

  • I. Molto allegro, 2/2
  • II. Andante, 6/8
  • III. Menuetto – Trio, 3/4
  • IV. Allegro assai, 2/2

ซิมโฟนีชิ้นนี้มีอิทธิพลต่องานของ เบโทเฟน โดยเฉพาะช่วงต้นของมูฟเมนต์ที่ 4 ซึ่งมีท่วงทำนองคล้ายคลึงกับมูฟเมนต์ที่ 3 ของ ซิมโฟนีหมายเลขห้าของบีโทเฟน

อ้างอิง

  1. อีกชิ้นหนึ่งคือ ซิมโฟนีหมายเลข 25 ในบันไดเสียง จี ไมเนอร์ หรือ "The Little G minor symphony" ในขณะที่ซิมโฟนีหมายเลข 40 รู้จักกันในชื่อ "The Great G minor symphony"
  2. Deutsch, Otto Erich (1965) Mozart: A Documentary Biography. Stanford, CA: Stanford University Press., p. 320
ภาษาอื่น ๆ