คูเรียม

คูเรียม
ไฮโดรเจน (อโลหะวาเลนซ์เดียว)
ฮีเลียม (แก๊สมีตระกูล)
ลิเทียม (โลหะแอลคาไล)
เบริลเลียม (โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท)
โบรอน (ธาตุกึ่งโลหะ)
คาร์บอน (อโลหะหลายวาเลนซ์)
ไนโตรเจน (อโลหะวาเลนซ์เดียว)
ออกซิเจน (อโลหะวาเลนซ์เดียว)
ฟลูออรีน (อโลหะวาเลนซ์เดียว)
นีออน (แก๊สมีตระกูล)
โซเดียม (โลหะแอลคาไล)
แมกนีเซียม (โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท)
อะลูมิเนียม (โลหะหลังทรานซิชัน)
ซิลิกอน (ธาตุกึ่งโลหะ)
ฟอสฟอรัส (อโลหะหลายวาเลนซ์)
กำมะถัน (อโลหะหลายวาเลนซ์)
คลอรีน (อโลหะวาเลนซ์เดียว)
อาร์กอน (แก๊สมีตระกูล)
โพแทสเซียม (โลหะแอลคาไล)
แคลเซียม (โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท)
สแกนเดียม (โลหะทรานซิชัน)
ไทเทเนียม (โลหะทรานซิชัน)
วาเนเดียม (โลหะทรานซิชัน)
โครเมียม (โลหะทรานซิชัน)
แมงกานีส (โลหะทรานซิชัน)
เหล็ก (โลหะทรานซิชัน)
โคบอลต์ (โลหะทรานซิชัน)
นิกเกิล (โลหะทรานซิชัน)
ทองแดง (โลหะทรานซิชัน)
สังกะสี (โลหะทรานซิชัน)
แกลเลียม (โลหะหลังทรานซิชัน)
เจอร์เมเนียม (ธาตุกึ่งโลหะ)
สารหนู (ธาตุกึ่งโลหะ)
ซีลีเนียม (อโลหะหลายวาเลนซ์)
โบรมีน (อโลหะวาเลนซ์เดียว)
คริปทอน (แก๊สมีตระกูล)
รูบิเดียม (โลหะแอลคาไล)
สตรอนเชียม (โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท)
อิตเทรียม (โลหะทรานซิชัน)
เซอร์โคเนียม (โลหะทรานซิชัน)
ไนโอเบียม (โลหะทรานซิชัน)
โมลิบดีนัม (โลหะทรานซิชัน)
เทคนีเชียม (โลหะทรานซิชัน)
รูทีเนียม (โลหะทรานซิชัน)
โรเดียม (โลหะทรานซิชัน)
แพลเลเดียม (โลหะทรานซิชัน)
เงิน (โลหะทรานซิชัน)
แคดเมียม (โลหะทรานซิชัน)
อินเดียม (โลหะหลังทรานซิชัน)
ดีบุก (โลหะหลังทรานซิชัน)
พลวง (ธาตุกึ่งโลหะ)
เทลลูเรียม (ธาตุกึ่งโลหะ)
ไอโอดีน (อโลหะวาเลนซ์เดียว)
ซีนอน (แก๊สมีตระกูล)
ซีเซียม (โลหะแอลคาไล)
แบเรียม (โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท)
แลนทานัม (แลนทานอยด์)
ซีเรียม (แลนทานอยด์)
เพรซีโอดิเมียม (แลนทานอยด์)
นีโอดิเมียม (แลนทานอยด์)
โพรมีเทียม (แลนทานอยด์)
ซาแมเรียม (แลนทานอยด์)
ยูโรเพียม (แลนทานอยด์)
แกโดลิเนียม (แลนทานอยด์)
เทอร์เบียม (แลนทานอยด์)
ดิสโพรเซียม (แลนทานอยด์)
โฮลเมียม (แลนทานอยด์)
เออร์เบียม (แลนทานอยด์)
ทูเลียม (แลนทานอยด์)
อิตเทอร์เบียม (แลนทานอยด์)
ลูทีเทียม (แลนทานอยด์)
ฮาฟเนียม (โลหะทรานซิชัน)
แทนทาลัม (โลหะทรานซิชัน)
ทังสเตน (โลหะทรานซิชัน)
รีเนียม (โลหะทรานซิชัน)
ออสเมียม (โลหะทรานซิชัน)
อิริเดียม (โลหะทรานซิชัน)
แพลตทินัม (โลหะทรานซิชัน)
ทองคำ (โลหะทรานซิชัน)
ปรอท (โลหะทรานซิชัน)
แทลเลียม (โลหะหลังทรานซิชัน)
ตะกั่ว (โลหะหลังทรานซิชัน)
บิสมัท (โลหะหลังทรานซิชัน)
พอโลเนียม (โลหะหลังทรานซิชัน)
แอสทาทีน (ธาตุกึ่งโลหะ)
เรดอน (แก๊สมีตระกูล)
แฟรนเซียม (โลหะแอลคาไล)
เรเดียม (โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท)
แอกทิเนียม (แอกทินอยด์)
ทอเรียม (แอกทินอยด์)
โพรแทกทิเนียม (แอกทินอยด์)
ยูเรเนียม (แอกทินอยด์)
เนปทูเนียม (แอกทินอยด์)
พลูโทเนียม (แอกทินอยด์)
อะเมริเซียม (แอกทินอยด์)
คูเรียม (แอกทินอยด์)
เบอร์คีเลียม (แอกทินอยด์)
แคลิฟอร์เนียม (แอกทินอยด์)
ไอน์สไตเนียม (แอกทินอยด์)
เฟอร์เมียม (แอกทินอยด์)
เมนเดลีเวียม (แอกทินอยด์)
โนเบเลียม (แอกทินอยด์)
ลอว์เรนเซียม (แอกทินอยด์)
รัทเทอร์ฟอร์เดียม (โลหะทรานซิชัน)
ดุบเนียม (โลหะทรานซิชัน)
ซีบอร์เกียม (โลหะทรานซิชัน)
โบห์เรียม (โลหะทรานซิชัน)
ฮัสเซียม (โลหะทรานซิชัน)
ไมต์เนเรียม (ไม่มีกลุ่มตามสมบัติทางเคมี)
ดาร์มสตัดเทียม (ไม่มีกลุ่มตามสมบัติทางเคมี)
เรินต์เกเนียม (ไม่มีกลุ่มตามสมบัติทางเคมี)
โคเปอร์นิเซียม (โลหะทรานซิชัน)
นิโฮเนียม (ไม่มีกลุ่มตามสมบัติทางเคมี)
ฟลีโรเวียม (โลหะหลังทรานซิชัน)
มอสโกเวียม (ไม่มีกลุ่มตามสมบัติทางเคมี)
ลิเวอร์มอเรียม (ไม่มีกลุ่มตามสมบัติทางเคมี)
เทนเนสซีน (ไม่มีกลุ่มตามสมบัติทางเคมี)
ออกาเนสซอน (ไม่มีกลุ่มตามสมบัติทางเคมี)
คูเรียมมีโครงสร้างผลึกแบบเฮกซะโกนัลปิดบรรจุ
ชั้นพลังงานอิเล็กตรอนของคูเรียม (2, 8, 18, 32, 25, 9, 2)
96Cm
Gd

Cm

(Uqo)
คูเรียมเบอร์คีเลียม
คูเรียมในตารางธาตุ
ลักษณะปรากฏ
โลหะสีเงิน
250px
คุณสมบัติทั่วไป
ชื่อ สัญลักษณ์ และเลขอะตอมคูเรียม, Cm, 96
การออกเสียง//
อนุกรมเคมีแอกทิไนด์
หมู่ คาบและบล็อกn/a, 7, f
มวลอะตอมมาตรฐาน(247)
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Rn] 5f7 6d1 7s2
2, 8, 18, 32, 25, 9, 2
ชั้นพลังงานอิเล็กตรอนของคูเรียม (2, 8, 18, 32, 25, 9, 2)
ประวัติ
การตั้งชื่อตาม มารี คูรีและปิแอร์ คูรี
การค้นพบเกลนน์ ที. ซีบอร์ก, ราฟ เอ. เจมส์, อัลเบิร์ต เกอร์โซ (1944)
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะของแข็ง
ความหนาแน่น (ใกล้ r.t.)13.51 g·cm−3
จุดหลอมเหลว1613 K, 1340 °C, 2444 °F
จุดเดือด3383 K, 3110 °C, 5630 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว? 15 kJ·mol−1
ความดันไอ
P (Pa)1101001 k10 k100 k
ที่ T (K)17881982    
คุณสมบัติอะตอม
สถานะออกซิเดชัน4, 3 (amphoteric oxide)
อิเล็กโตรเนกาติวิตี1.3 (Pauling scale)
พลังงานไอออไนเซชัน: 581 kJ·mol−1
รัศมีอะตอม174 pm
รัศมีโควาเลนต์169±3 pm
จิปาถะ
โครงสร้างผลึกเฮกซะโกนัลปิดบรรจุ

คูเรียมมีโครงสร้างผลึกแบบเฮกซะโกนัลปิดบรรจุ

ความเป็นแม่เหล็กแอนติเฟอโรแมกเนติก→พาราแมกเนติก เปลี่ยนที่อุณหภูมิ 52 เคลวิน[1]
สภาพนำไฟฟ้า1.25[1] µΩ·m
เลขทะเบียน CAS7440-51-9
ไอโซโทปเสถียรที่สุด
บทความหลัก: ไอโซโทปของคูเรียม
ไอโซโทปNAครึ่งชีวิตDMDE (MeV)DP
242Cmtrace160 dSF--
α6.1238Pu
243Cmtrace29.1 yα6.169239Pu
ε0.009243Am
SF--
244Cmtrace18.1 ySF--
α5.8048240Pu
245Cmtrace8500 ySF--
α5.623241Pu
246Cmtrace4730 yα5.475242Pu
SF--
247Cmtrace yα5.353243Pu
248Cmtrace yα5.162244Pu
SF--
250Cmsyn9000 ySF--
α5.169246Pu
0.037250Bk
อ้างอิง

คูเรียม (อังกฤษ: Curium) คือธาตุที่มีหมายเลขอะตอม 96 และสัญลักษณ์คือ Cm คูเรียมเป็นธาตุโลหะกัมมันตภาพรังสี เป็นธาตุที่สังเคราะห์ขึ้นโดยการยิงพลูโตเนียมด้วยอนุภาคแอลฟ่า (ฮีเลียมไอออน) คูเรียมเป็นธาตุในกลุ่มแอกทิไนด์ (actinide) คูเรียมตั้งชื่อตามมารี กูรีและสามีของเธอ ปิแอร์ กูรี

  • สารประกอบ

สารประกอบ

สารประกอบคูเรียมมีดังนี้:

  • คูเรียม ไดออกไซด์ (curium dioxide (CmO2)) ,
  • คูเรียม ไทรออกไซด์ (curium trioxide (Cm2O3)) ,
  • คูเรียม โบรไมด์ (curium bromide (CmBr3)) ,
  • คูเรียม คลอไรด์ (curium chloride (CmCl3)) ,
  • คูเรียม เททระฟลูออไรด์ (curium tetrafluoride (CmF4))
  • คูเรียม ไอโอไดด์ (curium iodide (CmI3)).
  1. 1.0 1.1 Schenkel, R (1977). "The electrical resistivity of 244Cm metal". Solid State Communications. 23 (6): 389. 1977SSCom..23..389S. 10.1016/0038-1098(77)90239-3.
ภาษาอื่น ๆ
Afrikaans: Curium
አማርኛ: ኩሪየም
العربية: كوريوم
asturianu: Curiu
azərbaycanca: Kürium
беларуская: Кюрый
беларуская (тарашкевіца)‎: Кюр
български: Кюрий
भोजपुरी: क्युरियम
বাংলা: কুরিয়াম
brezhoneg: Kuriom
bosanski: Kirij
català: Curi
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄: Curium
Cebuano: Kuryo
کوردی: کوریۆم
corsu: Curiu
čeština: Curium
Чӑвашла: Кюри
Cymraeg: Curiwm
dansk: Curium
Deutsch: Curium
Ελληνικά: Κιούριο
English: Curium
Esperanto: Kuriumo
español: Curio
eesti: Kuurium
euskara: Kurio
فارسی: کوریم
suomi: Curium
føroyskt: Curium
français: Curium
Nordfriisk: Kuurium
furlan: Curi
Gaeilge: Ciúiriam
Gàidhlig: Curium
galego: Curio
ગુજરાતી: ક્યુરીયમ
Gaelg: Curium
客家語/Hak-kâ-ngî: Curium
עברית: קוריום
हिन्दी: क्यूरियम
Fiji Hindi: Curium
hrvatski: Kirij
magyar: Kűrium
հայերեն: Կյուրիում
interlingua: Curium
Bahasa Indonesia: Kurium
Ido: Kuriumo
italiano: Curio
日本語: キュリウム
la .lojban.: jinmrkuri
Basa Jawa: Kurium
Kabɩyɛ: Kʊrɩyɔm
қазақша: Кюрий
한국어: 퀴륨
коми: Кюрий
Кыргызча: Кюрий
Latina: Curium
Lëtzebuergesch: Curium
Limburgs: Curium
Ligure: Curio
lietuvių: Kiuris
latviešu: Kirijs
македонски: Кириум
മലയാളം: ക്യൂറിയം
मराठी: क्युरियम
кырык мары: Кӱрий
Bahasa Melayu: Kurium
မြန်မာဘာသာ: ကျူရီယမ်
नेपाली: क्युरियम
नेपाल भाषा: क्युरियम
Nederlands: Curium
norsk nynorsk: Curium
norsk: Curium
ଓଡ଼ିଆ: କ୍ୟୁରିଅମ
Piemontèis: Curio
پنجابی: کیوریم
português: Cúrio
Runa Simi: Kuriyu
română: Curiu
armãneashti: Curiu
русский: Кюрий
संस्कृतम्: क्युरियम
саха тыла: Күриум
sicilianu: Curiu
Scots: Curium
srpskohrvatski / српскохрватски: Kirijum
Simple English: Curium
slovenčina: Curium
slovenščina: Kirij
shqip: Curiumi
српски / srpski: Киријум
Seeltersk: Curium
svenska: Curium
Kiswahili: Curi
తెలుగు: క్యూరియం
Tagalog: Kuryo
Türkçe: Küriyum
татарча/tatarça: Кюрий
ئۇيغۇرچە / Uyghurche: كىيۇرىي
українська: Кюрій
اردو: کیوریئم
oʻzbekcha/ўзбекча: Kyuriy
vepsän kel’: Kürii
Tiếng Việt: Curi
Winaray: Curyo
хальмг: Куриум
Yorùbá: Kùríọ̀m
中文:
文言:
Bân-lâm-gú: Curium
粵語: