คาซาบลังกา (แก้ความกำกวม)

คาซาบลังกา ( อังกฤษ: Casablanca) มาจากกลุ่มคำใน ภาษาสเปนว่า "กาซาบลังกา" (casa blanca) แปลว่า "บ้านสีขาว" ซึ่งอาจหมายถึง

ภาษาอื่น ๆ