ข้าหลวงใหญ่แห่งไอร์แลนด์

วิลเลียม คาเว็นดิช ดยุคแห่งเดวอนเชอร์ที่ 4 ผู้มีตำแหน่งเป็น “ข้าหลวงใหญ่แห่งไอร์แลนด์” ระหว่างปี ค.ศ. 1756 ถึงปี ค.ศ. 1757

ข้าหลวงใหญ่แห่งไอร์แลนด์ ( อังกฤษ: Lord Lieutenant of Ireland) หรือที่ในยุคกลางตอนต้นเรียกกันว่า "Judiciar" และเรียกว่า "Lord Deputy" มาจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 17 เป็นผู้แทนพระองค์ของพระมหากษัตริย์ และ ประมุขของ สภาปกครองของไอร์แลนด์ ระหว่างที่ไอร์แลนด์มีฐานะเป็น อาณาจักรลอร์ดแห่งไอร์แลนด์ (ค.ศ. 1171–ค.ศ. 1541), ราชอาณาจักรไอร์แลนด์ (ค.ศ. 1541–ค.ศ. 1800) และ สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์ (ค.ศ. 1801–ค.ศ. 1922)

ตำแหน่งที่เรียกกันไปต่างๆ มักจะรู้จักกันโดยทั่วไปว่า อุปราช ซึ่งเป็นคำที่มาจากภาษาฝรั่งเศสว่า "Vice roi" หรือ "รองพระเจ้าแผ่นดิน" โดยภรรยามีฐานะเป็น "Vicereine" แม้ว่าในยุคกลางข้าหลวงบางคนจะเป็นชาวไอร์แลนด์ แต่หลังจากนั้นมาก็เป็นชาวอังกฤษที่ได้รับแต่งตั้ง

อ้างอิง

  • Joseph Robins, Champagne and Silver Buckles: The Viceregal Court and Dublin Castle 1700–1922 (Lillyput Press, 2001) ISBN 1-901866-58-0