ขยะชุมชน

ขยะชุมชน หมายถึงขยะทุกชนิดที่ถูกทิ้งออกมา แต่ไม่รวมขยะจากอุตสาหกรรม, การแพทย์หรือการพยาบาลและขยะนิวเคลียร์ ขยะที่กำลังพูดถึงในประเทศไทยคาดว่ามีประมาณวันละ 50,000 ตัน หรือประมาณ 17 ล้านตันต่อปีในปี 2556 เป็นขยะในเขตกทม ประมาณ 22% ได้แก่

  • ขยะชีวภาพ เช่นอาหาร พืช และผลิตภัณฑ์จากพืช ซากพืช ซากสัตว์ที่ยังไม่เน่าเปี่อย
  • วัสดุที่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้ เช่นแก้ว พลาสติค กระป๋อง โลหะ ผ้าหรือสิ่งทอ แบตเตอรี่ เป็นต้น
  • เศษวัสดุก่อสร้างที่ถูกทำลาย เศษผง ปูน ทราย อิฐ
  • เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ ทีวี จอภาพ อุปกรณ์อิเล็คโทรนิคส์
  • สารอันตราย เช่นแบตเตอรี หลอดไฟ สี สารเคมี กระป๋องสเปรย์ ปุย วัตถุระเบิด สารติดไฟ
  • สารพิษเช่น ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าเชื้อต่างๆ
ภาษาอื่น ๆ