การประกาศข่าวดี

บทความนี้เกี่ยวข้องกับ
ศาสนาคริสต์

Symbol สถานีย่อย

Red Cross of Christianity.png
พระเจ้า
ตรีเอกภาพ :
พระบิดา ( พระยาห์เวห์) • พระบุตร ( พระเยซู) • พระวิญญาณบริสุทธิ์
ความเชื่อ
พระคริสต์เทววิทยาการตกในบาปความรอดหลักข้อเชื่อของอัครทูตบัญญัติสิบประการบัญญัติเอกพระมหาบัญชา
คัมภีร์
คัมภีร์ไบเบิล :
ภาคพันธสัญญาเดิมภาคพันธสัญญาใหม่ ( พระวรสาร)
ประวัติ
ประวัติยุคแรกสภาสังคายนาสากลมหาศาสนเภทสงครามครูเสดการปฏิรูปศาสนา
อัครทูต
ซีโมนเปโตรอันดรูว์ยากอบบุตรเศเบดียอห์นฟีลิปบารโธโลมิวโธมัสมัทธิวยากอบบุตรอัลเฟอัสยูดาซีโมนเศโลเทยูดาสมัทธีอัสเปาโลบารนาบัสยากอบ
นิกาย
ตะวันตก :
โรมันคาทอลิกโปรเตสแตนต์ ( เพนเทคอสต์ • เพรสไบทีเรียน • เมทอดิสต์ • ลูเทอแรนแบปทิสต์ปฏิรูป • อนาแบปทิสต์ • แองกลิคันแอดเวนทิสต์)
ตะวันออก :
ออเรียนทัลออร์ทอดอกซ์อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์
อตรีเอกภาพนิยม :
พยานพระยะโฮวามอรมอน
พิธีกรรม
พิธีบัพติศมาพิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์
สังคมศาสนาคริสต์
โบสถ์คริสต์ปฏิทินวันสำคัญ ( สะบาโตอีสเตอร์คริสต์มาส) • บุคคลนักบุญศิลปะสัญลักษณ์ธง
ดูเพิ่มเติม
ศาสนาคริสต์ในประเทศไทย
อภิธานศัพท์ศาสนาคริสต์
หมวดหมู่ ดูหมวดหมู่

การประกาศข่าวดี [1] (ศัพท์คาทอลิก) หรือ การประกาศข่าวประเสริฐ [2] (ศัพท์โปรเตสแตนต์) ( อังกฤษ: Evangelism) คือการเผยแพร่ พระวรสารหรือประกาศ ข่าวดีตามความเชื่อของ คริสต์ศาสนิกชนว่า พระเยซูเป็น พระเจ้าผู้มา รับสภาพมนุษย์และ ถูกตรึงกางเขนจนสิ้นพระชนม์ เพื่อไถ่มนุษย์ผู้เชื่อจาก บาป หลังจากนั้น 3 วัน ก็ทรง คืนพระชนม์แล้ว เสด็จขึ้นสวรรค์ คริสต์ศาสนิกชนเชื่อว่าผู้เชื่อข่าวดีนี้จะถูกไถ่จากบาปทันทีและได้ขึ้น สวรรค์หลังจากเสียชีวิต จนถึง การพิพากษาครั้งสุดท้ายก็จะได้รับบำเหน็จจากพระเจ้า

การประกาศข่าวดีถือเป็น พันธกิจสำคัญที่พระเยซูฝากไว้แก่สาวกของพระองค์ก่อนจะเสด็จขึ้นสวรรค์ ดังปรากฏใน พระวรสารนักบุญมัทธิวว่า "ท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเรา จง บัพติศมาพวกเขา ในพระนามของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์" [3]

ผู้อุทิศตนทำงานประกาศข่าวดีเรียกว่า ผู้ประกาศข่าวดี (ศัพท์โรมันคาทอลิก) หรือ ผู้ประกาศข่าวประเสริฐ (ศัพท์โปรเตสแตนต์) ( อังกฤษ: Evangelist)

  • อ้างอิง

อ้างอิง

  1. การประกาศ(ข่าวดี). คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
  2. การประกาศข่าวประเสริฐ. คริสตจักรพระพร
  3. มัทธิว 28:19, พระคริสตธรรมคัมภีร์ไทย ฉบับมาตรฐาน
ภาษาอื่น ๆ
العربية: تبشير
čeština: Evangelizace
English: Evangelism
español: Evangelización
euskara: Ebanjelizazio
français: Évangélisation
hrvatski: Evangelizacija
interlingua: Evangelisation
Bahasa Indonesia: Penginjilan
日本語: 福音伝道
한국어: 복음 전도
lietuvių: Evangelizacija
Nederlands: Evangelisatie
português: Evangelização
سنڌي: مبشر
srpskohrvatski / српскохрватски: Evangelizacija
Simple English: Evangelism
slovenčina: Evanjelizácia
српски / srpski: Evangelizacija
Kiswahili: Mwinjilisti
Türkçe: Evanjelizm
اردو: مبشر
Tiếng Việt: Phúc Âm hóa
中文: 傳福音