การบุกครองอินโดจีนฝรั่งเศสของญี่ปุ่น

การบุกครองอินโดจีนฝรั่งเศสของญี่ปุ่น
สถานที่{{{place}}}
ดินแดน
เปลี่ยนแปลง
ญี่ปุ่นปกครองอินโดจีนฝรั่งเศสตอนเหนือ
แม่แบบ:Campaignbox Pacific 1941

แม่แบบ:Campaignbox South-East Asia

แม่แบบ:Campaignbox Second Sino-Japanese War

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2483 ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง ฝรั่งเศสเขตวีชีซึ่งเป็นรัฐบาลหุ่นเชิดของนาซีเยอรมนี ได้อนุญาตให้ญี่ปุ่นเข้ามาในตังเกี๋ย เพื่อให้ญี่ปุ่นสามารถยกทัพเข้าไปในจีนได้สะดวกขึ้น

เหตุการณ์นี้ทำให้ไทยถือโอกาสอ้างสิทธิ์ในดินแดนที่เคยเสียไปในสมัยรัชกาลที่ 5 ทำให้เกิดสงครามระหว่างฝรั่งเศสและไทยหรือกรณีพิพาทอินโดจีนระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2483 - 28 มกราคม พ.ศ. 2484 ในเวลาต่อมา

อ้างอิง

ภาษาอื่น ๆ