กล้ามเนื้อเอกซ์เทนเซอร์ คาร์ไพ เรเดียลิส เบรวิส

กล้ามเนื้อเอกซ์เทนเซอร์ คาร์ไพ เรเดียลิส เบรวิส
(Extensor carpi radialis brevis)
ECR-brevis.png
กล้ามเนื้อชั้นตื้นของปลายแขน (แสดงบางส่วนของกล้ามเนื้อเอกซ์เทนเซอร์ คาร์ไพ เรเดียลิส เบรวิส แสดงด้วยสีน้ำเงิน)
ละตินmusculus extensor carpi radialis brevis
Gray'ssubject #125 452
จุดเกาะต้นกระดูกต้นแขนตำแหน่งด้านหน้าของปุ่มแลทเทอรัล อีพิคอนไดล์ (เอ็นคอมมอนเอกซ์เทนเซอร์)
จุดเกาะปลายฐานของกระดูกฝ่ามือชิ้นที่ 3
หลอดเลือดแดงหลอดเลือดแดงเรเดียล
เส้นประสาทแขนงลึกของเส้นประสาทเรเดียล
หน้าที่เหยียดและกางมือที่ข้อมือ
กล้ามเนื้อต้านกล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ คาร์ไพ เรเดียลิส
Dorlands/
Elsevier
m_22/12548854

กล้ามเนื้อเอกซ์เทนเซอร์ คาร์ไพ เรเดียลิส เบรวิส (อังกฤษ: Extensor carpi radialis brevis; ECRB) เป็นกล้ามเนื้อที่หนากว่ากล้ามเนื้อเอกซ์เทนเซอร์ คาร์ไพ เรเดียลิส ลองกัส (extensor carpi radialis longus) ที่อยู่เหนือกว่า

ภาษาอื่น ๆ