กลุ่มดัชชีเออร์นิสทีน

ตราอาร์มของกลุ่มดัชชีซัคเซินเป็นเครื่องหมายเขตแดน

กลุ่มดัชชีซัคเซิน หรือ กลุ่มดัชชีเออร์นิสทีน (อังกฤษ: Saxon duchies หรือ Ernestine duchies หรือ Albertine appanage of Weissenfels, Merseburg and Zeitz) กลุ่มดัชชีซัคเซินคือ 'กลุ่มดัชชี' ที่ตั้งอยู่ติดกันกับกับดัชชีซัคเซินอื่นๆ ที่เป็นอาณาจักรขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในบริเวณทือริงเงินในประเทศเยอรมนีปัจจุบันที่ปกครองโดยดยุกของสายเออร์นิสทีนของตระกูลเวททิน

บทนำ

ดัชชีซัคเซินเริ่มแตกแยกกันเป็นรัฐย่อยๆ ในคริสต์ศตวรรษที่ 15 โดยมีสาเหตุมาจาก กฎการสืบครองดินแดน (Order of succession) เก่าของเยอรมนีที่แบ่งทรัพย์สมบัติและที่ดินระหว่างบุตรชายทุกคน นอกจากนั้นแต่ละคนก็ยังดำรงตำแหน่ง 'ดยุก' บางครั้งพี่น้องก็จะปกครองร่วมกัน แต่บางครั้งก็จะแยกกัน ดัชชีซัคเซินบางอาณาจักรก็ดำรงการปกครองเป็นอิสระจากรัฐอื่นมาจนถึงปี ค.ศ. 1918 สถานะการณ์เช่นเดียวกันนี้ก็เกิดขึ้นกับ ตระกูลรอยส์ (House of Reuss) และ ตระกูลชวาร์ซบวร์ก (House of Schwarzburg) ที่ทำให้ทือริงเงินกลายเป็นรัฐเล็กรัฐน้อยมาตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 15 มาจนถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20

ภาษาอื่น ๆ