กลุ่มดัชชีเออร์นิสทีน

ตราอาร์มของกลุ่มดัชชีซัคเซินเป็นเครื่องหมายเขตแดน

กลุ่มดัชชีซัคเซิน หรือ กลุ่มดัชชีเออร์นิสทีน (อังกฤษ: Saxon duchies หรือ Ernestine duchies หรือ Albertine appanage of Weissenfels, Merseburg and Zeitz) กลุ่มดัชชีซัคเซินคือ 'กลุ่มดัชชี' ที่ตั้งอยู่ติดกันกับกับดัชชีซัคเซินอื่นๆ ที่เป็นอาณาจักรขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในบริเวณทือริงเงินในประเทศเยอรมนีปัจจุบันที่ปกครองโดยดยุกของสายเออร์นิสทีนของตระกูลเวททิน

ภาษาอื่น ๆ