లైన్స్ క్లబ్

లయన్సు క్లబ్ ఇంటర్నేషనల్
200px
Lions Clubs International Logo
లక్ష్యం "We Serve"
ఆవిర్భావం జూన్ 7, 1917
రకం Secular service club
ప్రధానకార్యాలయాలు ఓక్ బ్రూక్, ఇల్లినాయిస్, అమెరికా
సభ్యత్వం 1,368,683
Founder మెల్విన్ జోన్స్
జాలగూడు http://www.lionsclubs.org

లైన్స్ క్లబ్ (లయన్సు క్లబ్; Lions Clubs International) ఒక అంతర్జాతీయ సామాజిక సేవా సంస్థ. Lions Clubs International (LCI) లయన్సు క్లబ్ ఇంటర్నేషనల్, మతాతీత సేవాసంస్థ (మన భారతదేశ రాజ్యాంగం కూడా మతాతీత రాజ్యాంగం). 206 దేశాలలోని, 44,500 లయన్సు క్లబ్బుల ద్వారా, 13 లక్షల మంది సభ్యులు సేవలు చేస్తున్నారు. యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా లోని, ఇల్లినాయిస్ లోని 'ఓక్ బ్రూక్' ముఖ్య కేంద్రంగా 'లయన్స్ క్లబ్ ఇంటర్నేషనల్' పనిచేస్తున్నది. ఈ సంస్థ, స్థానిక ప్రజల అవసరాలను గమనించి, వీలైతే స్థానికంగా, లేదంటే, అంతర్జాతీయంగా, లయన్స్ క్లబ్ ఇంటర్నేషనల్, సహాయంతో, ఆ అవసరాలను తీర్చుతుంది. విశాఖపట్నంలోని కేన్సర్ ఆసుపత్రిని, జగ్గంపేటలోని కంటి ఆసుపత్రిని లయన్స్ క్లబ్ ఈ విధంగానే నెలకొల్పి, ప్రజలకు అంధుబాటులోకి తెచ్చింది.

  • 2011 మార్చి 31 నాటికి లయన్స్ (లైన్స్) క్లబ్ ఇంటర్నేషనల్ (206 దేశాలు) లో 46,046 క్లబ్బులలో 13,58,153 సభ్యులు ఉన్నారు.

చరిత్ర

  • లయన్స్ క్లబ్ ఇంటర్నేషనల్ 1917 జూన్ 7 న మెల్విన్ జోన్స్, చికాగోకి చెందిన వ్యాపారి, స్థాపించాడు. మెరికల్లాంటి వ్యాపారులు, తమ వ్యాపార రంగంలో, తమ తెలివితేటలతో, తమ శ్రమ తో, తమ శక్తితో, విజయం సాధిస్తున్నారు. ఇవే శక్తి యుక్తులను, ఈ వ్యాపారులు, మన సమాజం అభివృద్ధికి, సమాజంలో బ్రతుకుతున్న ప్రజల అభివృద్ధికి ఎందుకు కృషి చేయకూడదు? అని తోటి వ్యాపారులను మెల్విన్ జోన్స్ ప్రశ్నించాడు. 'ఏదో ఒక సేవ, సమాజంలోని ఎవరికో ఒకరికి, చేయక పోతే, మనం కూడా అభివృద్ధి చెందలేమని, సమాజం అభివృద్ధి చెందితేనే, వ్యాపారం అభివృద్ధి చెందుతుంది అని చెప్పాడు. ఆ మాటలతో, లయన్సు క్లబ్బు సభ్యులు (వీరిని 'లయన్సు' అంటారు. వీరి పేరు ముందు 'లయన్' అని చేరుస్తారు) సమాజ సేవ యొక్క గొప్పతనాన్ని గుర్తించారు. ఆనాటి నుంచి 'లయన్స్ క్లబ్' అంటే 'సమాజ సేవ', 'ప్రజా సేవ' లకి ప్రతిరూపంగా మారింది. రోగులకు, 'రెడ్ క్రాస్', 'రెడ్ క్రిసెంట్', 'నర్సుల సేవలు' ఎలాగో; 'సమాజ సేవ', 'ప్రజా సేవ' లకు 'లయన్స్ క్లబ్' కూడా అలాగే. 'లయన్సు' ముఖ్య ఉద్దేశం ' మేము సేవ చేస్తాము'. అందుకే 'లయన్సు క్లబ్బు' ల సేవా ప్రణాళికలలో కొన్నింటిని చూడండి.
Other Languages