లైన్స్ క్లబ్

లయన్సు క్లబ్ ఇంటర్నేషనల్
200px
Lions Clubs International Logo
లక్ష్యం"We Serve"
ఆవిర్భావంజూన్ 7, 1917
రకంSecular service club
ప్రధానకార్యాలయాలుఓక్ బ్రూక్, ఇల్లినాయిస్, http://www.lionsclubs.org

లైన్స్ క్లబ్ (లయన్సు క్లబ్; Lions Clubs International) ఒక అంతర్జాతీయ సామాజిక సేవా సంస్థ. Lions Clubs International (LCI) లయన్సు క్లబ్ ఇంటర్నేషనల్, మతాతీత సేవాసంస్థ (మన భారతదేశ రాజ్యాంగం కూడా మతాతీత రాజ్యాంగం). 206 దేశాలలోని, 44,500 లయన్సు క్లబ్బుల ద్వారా, 13 లక్షల మంది సభ్యులు సేవలు చేస్తున్నారు. యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా లోని, ఇల్లినాయిస్ లోని 'ఓక్ బ్రూక్' ముఖ్య కేంద్రంగా 'లయన్స్ క్లబ్ ఇంటర్నేషనల్' పనిచేస్తున్నది. ఈ సంస్థ, స్థానిక ప్రజల అవసరాలను గమనించి, వీలైతే స్థానికంగా, లేదంటే, అంతర్జాతీయంగా, లయన్స్ క్లబ్ ఇంటర్నేషనల్, సహాయంతో, ఆ అవసరాలను తీర్చుతుంది. విశాఖపట్నంలోని కేన్సర్ ఆసుపత్రిని, జగ్గంపేటలోని కంటి ఆసుపత్రిని లయన్స్ క్లబ్ ఈ విధంగానే నెలకొల్పి, ప్రజలకు అంధుబాటులోకి తెచ్చింది.

  • 2011 మార్చి 31 నాటికి లయన్స్ (లైన్స్) క్లబ్ ఇంటర్నేషనల్ (206 దేశాలు) లో 46,046 క్లబ్బులలో 13,58,153 సభ్యులు ఉన్నారు.
Other Languages