12 ��������������������������� |

      ภาษาอื่น ๆ