������������������������������ ������������������ ������������������ |

      ภาษาอื่น ๆ