������������������������������������ |

      ภาษาอื่น ๆ