������������������������������������������������������ 1 |

      ภาษาอื่น ๆ