Lagtolkning | annan litteratur

Annan litteratur

 • Agge, Ivar & Jacob W. F. Sundberg (red.) (1984), Studiematerial i allmän rättslära, 4 uppl, Juristförlaget, Stockholm (ISBN 91-7598-115-7) (Talbok: DAISY, TPB, Enskede 2008, Svenska, 1 CD-R (14 tim. 45 min.))
 • Agge, Ivar & Jacob W. F. Sundberg (red.) (1982), Uppsatser i allmän rättslära II, 2 uppl, Juristförlaget, Stockholm (ISBN 91-7598-035-5)
 • Bergholtz, Gunnar (1987), Ratio et auctoritas. Ett komparativrättsligt bidrag till frågan om domsmotiveringens betydelse främst i tvistemål, Juridiska föreningen i Lund (Ak avh) (ISBN 91-544-1861-5)
 • Bernitz, Ulf et al (2010), Finna rätt. Juristens källmaterial och arbetsmetoder, 11 uppl, Norstedts juridik, Stockholm (ISBN 978-91-39-20547-0)
 • Grauers, Folke (red.) (1978) Uppsatssamling i rättsteknik, Juridiska föreningen i Lund (ISBN 91-544-1081-9)
 • Hjerner, Lars A. E. (1973), Om rättsfallstolkning, Juridiska föreningens förlag, Stockholm (0347-8629)
 • Melander, Jan & Joel Samuelsson (2003), Tolkning och tillämpning, 2 uppl, Iustus, Uppsala (ISBN 91-7678-542-4)
 • Peczenik, Aleksander, med Aulis Aarnio och Gunnar Bergholtz (1990), Juridisk argumentation. En lärobok i allmän rättslära, Norstedts, Stockholm (ISBN 91-1-907331-3) (Talbok: DAISY, TPB, Enskede 2006, Svenska, 1 CD-R (11 tim. 49 min.)
 • Peczenik, Aleksander (1995), Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, Fritze, Stockholm (ISBN 91-38-50449-9)
 • Strömholm, Stig (1996), Rätt, rättskällor och rättstillämpning. En lärobok i allmän rättslära, 5 uppl, Norstedts juridik, Stockholm (ISBN 91-38-50557-6) (Talbok: DAISY, TPB, Johanneshov 2011, Svenska, 1 CD-R (31 tim. 35 min.))
 • Sundberg, Jacob W. F. (1978), Fr. Eddan t. Ekelöf. Repetitorium om rättskällor i Norden, Studentlitteratur, Lund (ISBN 91-44-14331-1)
Andra Språk