Aman (wywiad) | schemat organizacyjny amanu

Schemat organizacyjny Amanu

Początkowo w strukturze organizacyjnej występowały m.in. następujące piony

 • Departament Zbierania Danych – zdobywanie informacji wywiadowczych
 • Wydział Polityczny – organizowanie wywiadu agenturalnego
podlegała mu także tzw. Jednostka 131 zajmująca się prowadzeniem tzw. tajnych, długofalowych operacji w państwach arabskich, przygotowywanie agentów nielegalnych (śpiochów).
 • Departament ds. Wrogiej Działalności Terrorystycznej (Mador Faha) – infiltracja środowisk palestyńskich
 • Wydział Libański
 • Departament Bezpieczeństwa Polowego – kontrwywiadowcze zabezpieczenie armii Izraelskiej i obiektów wojskowych, oraz ochrona
tajemnic wojskowych
 • Wydział Cenzury Wojskowej – kontrola informacji w środkach masowego przekazu
 • Departament Informacyjno-Analityczny – gromadzenie danych wywiadowczych i opracowywanie informacji zbiorczych
 • Jednostka Bezpieczeństwa Łączności Polowejnasłuch radiowy, dekryptaż
 • Departament Badań i Rozwoju (Machleket Meszar)
 • Wydział Kontaktów Międzynarodowych utw. 1955 (Hamadar Habeinleumi) – m.in. koordynacja działań attachés wojskowych w Izraelu,
przedstawicielstwach zagranicznych, oraz współpraca z wywiadami wojskowymi USA i
Wielkiej Brytanii i Francji
 • Departament Naukowo-Techniczny – produkcja środków techniki operacyjnej, oraz szyfry własne
 • Sekcja Techniczna utw. 1955 (Hamadar Hatemi) – badania nad bronią radziecką
 • Jednostka Rozpoznawcza Sztabu Generalnego utw. 1957 (Sayeret Matkal) – jednostka wojskowa Sztabu Generalnego IDF, będąca w dyspozycji Aman
W późniejszych latach organizacja przedstawiała się

 • Departament I (Machlekat Hahaka) – produkcja
 • Departament II (Haman) – korpus wywiadowczy
 • Departament III – stosunki zagraniczne, bezpieczeństwo polowe
 • Departament IV – cenzura wojskowa
 • Oddział Regionalny
 • Oddział Funkcjonalny – sprawy ekonomiczne na Bliskim Wschodzie
 • Oddział Akt
Inne języki