Buldring | gradering

Gradering

Som i andre former for klatring finnes det egne graderingssystemer for buldring. Det finnes mange lokale varianter, men de fleste steder i verden benytter i dag ett av to graderingssystemer: den amerikanske V-skalaen, eller standarden som er utviklet for klatringen i Fontainebleau. V-skalaen ble dannet med utgangspunkt i klatringen i Hueco Tanks i Texas, navngitt etter klatreren John «Vermin» Sherman, som i 1980-årene begynte å sette grader på buldreproblemene der, og som publiserte den første klatreføreren for området i 1991.[10][11] V-skalaen benyttes i Nord-Amerika, Brasil og Oseania, mens Fontainebleau-skalaen etter hvert har blitt normalen de fleste andre steder i verden, også i Norge.

Fontainebleau-skalaen ligner til forveksling det franske systemet for rutegrader (et tall og bokstavene a, b og c). For lettere å skille disse systemene skrives normalt gradene for buldring med store bokstaver. Et buldreproblem gradert f.eks. 7C innebærer normalt betydelig hardere bevegelser enn en rute gradert 7c.

Det hardest graderte buldreproblemet som er klatret pr. 2018 er den finske klatreren Nalle Hukkataivals Burden of Dreams fra 2016, foreslått grad 9A (V17).[12] Det finnes et fåtall problemer i verden gradert 8C+/V16. Tilsvarende for sportsklatring på tau er den hardeste ruta gradert 9c, og pr. september 2018 finnes det fire ruter gradert 9b+.[13]

Andre språk
dansk: Bouldering
العربية: بولدرنق
čeština: Bouldering
Deutsch: Bouldern
English: Bouldering
español: Búlder
français: Bloc (escalade)
galego: Boulder
한국어: 볼더링
italiano: Bouldering
latviešu: Bouldrings
Nederlands: Boulderen
polski: Bouldering
português: Boulder
română: Bouldering
русский: Боулдеринг
Simple English: Bouldering
slovenščina: Balvansko plezanje
Türkçe: Bouldering
українська: Боулдеринг
中文: 抱石