Voorouderverering | voorouderverering in afrika

Voorouderverering in Afrika

Voorouderverering komt vrijwel in heel Afrika voor. Het dient als basis van vele inheemse religies. De rituelen bestaan uit gebeden en offeringen aan de overleden voorouders. Zij worden beschouwd als goden van lage rang. Door kerstening en islamisering is voorouderverering minder belangrijk geworden of zelfs geheel verdwenen bij sommige volken. Vermenging met de monotheïstische religies komt ook voor. Voorbeelden zijn de christelijke Igbo en de islamitische Mandé.

In andere talen