Public key infrastructure | componenten van een pki

Componenten van een PKI

Een PKI bestaat uit verschillende componenten. De belangrijkste zijn:

  • Een certificaatautoriteit (of Certificate Authority, CA) — beheert de certificaten
  • Een registratieautoriteit (of Registration Authority, RA) — stelt vast aan wie een certificaat kan worden verstrekt en controleert de uitgifte ervan
  • Een validatieautoriteit (of Validation Authority, VA)
  • Een lijst met ingetrokken en vervallen certificaten; de certificate revocation list of CRL
  • De algemene (verkoop)voorwaarden van de PKI; het Certificate Practice Statement of CPS.

De PKI wordt mogelijk gemaakt door de koppeling met een directory service (DS), waarin de identiteiten waaraan een certificaat wordt verstrekt, worden beheerd.

In andere talen