Arbeidsverhoudingen | literatuur

Literatuur

  • Hoof, J.J.B.M. van; Ruysseveldt, J. van (red.) (1996): Sociologie en de moderne samenleving: maatschappelijke veranderingen van de industriële omwenteling tot in de 21ste eeuw, Boom,
  • Ruysseveldt, J., Van; Hoof, J.J.B.M. van (2006): Arbeid in verandering, Kluwer,
  • Tros, F.H. (2006): Arbeidsverhoudingen in Nederland, Kluwer.
In andere talen