Porucha osobnosti | přehled poruch osobnosti dle mkn-10

Přehled poruch osobnosti dle MKN-10

[4],[2],[5]

Specifické poruchy osobnosti (F60)

Paranoidní porucha osobnosti (F60.0)

Dřívější názvy byly například osobnost kverulantská či osobnost fanatická.

 • charakteristické znaky:
  • podezřívavost a sklon překrucovat a mylně interpretovat neutrální nebo přátelsky laděné chování druhých jako nepřátelské, pohrdavé, záštiplné, urážlivé, perzekuční, apod.
  • celoživotní nedůvěřivost vůči druhým, „konspirační“ vysvětlování událostí
  • bojovný a úporný smysl pro osobní práva bez ohledu na bezprostřední situaci
  • nadměrná citlivost k odmítnutí
  • vztahování všeho ke svému já, zdůrazňování důležitosti vlastní osoby
  • sklon k trvalé zášti
  • brání své soukromí, skrývá své "nedostatky"
  • opakované neoprávněné podezřívání partnera z nevěry
  • vnitřní přesvědčení a logika: "Druzí lidé jsou zlí. Kdybych druhým věřil, mohli by mi uškodit. Když si dám pozor, můžu se ubránit."

Schizoidní porucha osobnosti (F60.1)

 • charakteristické znaky:
  • emoční chlad, odstup nebo oploštěná afektivita, omezená schopnost vyjadřovat vřelé, něžné city, ale i zlobu vůči jiným lidem
  • lhostejnost ke chvále a kritice, uzavřenost, izolace, monotónní samotářské aktivity
  • nadměrný únik do fantazie a introspekce, protože jen málo činností, pokud vůbec nějaké, skýtá potěšení
  • malý zájem o sex, nedostatek touhy po vztazích
  • necitlivost pro společenské normy a konvence
  • vnitřní přesvědčení a logika: "Jsem nepřizpůsobivý, soběstačný a jsem samotář. Druzí lidé mi nemají co nabídnout. Když si budu od druhých udržovat odstup, bude se mi dařit lépe. Kdybych se snažil mít vztahy, nefungovaly by. Vztahy nic nepřinášejí."

Disociální porucha osobnosti (F60.2)

 • dřívější názvy: osobnost amorální, osobnost antisociální (tj. protispolečenská), osobnost asociální (to však znamená nespolečenská/ý/é), osobnost psychopatická, osobnost sociopatická
 • charakteristické znaky:
  • uspokojování vlastních potřeb bez ohledu na jiné, trvalá nezodpovědnost a bezohlednost vůči společenským normám, pravidlům a závazkům
  • nezájem o city druhých
  • neschopnost udržovat trvalé vztahy
  • nízká tolerance k frustraci, nízký práh pro uvolnění agrese a násilí
  • neschopnost poučit se ze zkušenosti, zvláště z trestu
  • neschopnost pociťovat vinu, svádění viny na jiné, nalézání výmluv pro své chování
  • vnitřní přesvědčení a logika: "Druzí by mě mohli vykořisťovat, zneužívat. Když nebudu jednat první, mohou mi ublížit. Když můžu využít první, budu ve výhodě. Druzí jsou hlupáci. Já jsem silný a chytrý."

Emočně nestabilní porucha osobnosti (F60.3)

 • typ impulzivní (F60.30)
  • dřívější názvy: osobnost agresivní, osobnost explozivní
  • charakteristické znaky:
   • tendence k neuváženému jednání
   • nesnášenlivé chování, konfliktnost
   • výbuchy hněvu a zuřivost, a to mimo jiné zejména při [konstruktivní] kritice
   • obtížné setrvávání u činností
   • nestálá a nevypočitatelná nálada
 • typ hraniční (F60.31)
  • dřívější názvy: osobnost hraniční
  • charakteristické znaky:
   • nejasná představa o sobě (vnitřní preference, sexualita, …)
   • intenzivní, nestálé vztahy
   • snaha vyhnout se odmítnutí
   • sklony k sebepoškozování, sebevražedné sklony
   • chronické pocity prázdnoty

Histrionská porucha osobnosti (F60.4)

 • dřívější názvy: osobnost hysterická, osobnost psychoinfantilní (pozn.: z lat. histriō, -ōnis, m. = herec, kejklíř, komediant)
 • charakteristické znaky:
  • sebedramatizace, teatrálnost, přehnaný projev emocí, nedostatečná racionální kontrola
  • vyhledávání vzrušení, při kterém je postižený středem pozornosti, egocentričnost, nápadný vzhled a chování
  • sugestibilita, citová zranitelnost, mělká labilní emotivita
  • častá manipulace s druhými pro dosažení vlastních cílů, nedostatek ohledu na druhé, intrika
  • aktivita, společenskost, trvalé vyžadování ocenění
  • koketérie, soustředění na fyzickou přitažlivost
  • stálá nespokojenost s tím, jak věci vypadají, neustálé problémy v mezilidských vztazích
  • vnitřní přesvědčení a logika: "Druzí si mě nebudou vážit pro mě samotného. Když nebudu zábavný, nebudu pro druhé přitažlivý. Když se budu chovat dramaticky, získám pozornost druhých a jejich přijetí. Jsem velkolepý. Lidé jsou tady proto, aby mi sloužili anebo aby mě obdivovali."

Anankastická porucha osobnosti (F60.5)

 • dřívější názvy: osobnost kompulzivní, osobnost obsesivní, osobnost obsedantně-kompulzivní (pozn.: na rozdíl od osob trpících obsedantně-kompulzivní poruchou, kterým tato porucha znepříjemňuje život, jsou obsedantně-kompulzivní osobnosti na své vlastnosti pyšné!)
 • charakteristické znaky:
  • perfekcionismus, zabývání se detaily na úkor kvality, pravidly, seznamy, pořádkem, organizací
  • nadměrné pochyby a obavy, skrupulozita
  • nadměrná svědomitost, puntičkářství
  • sociální konvenčnost, rigidita, paličatost
  • opatrovnictví, moralizuje, hodnotí, kontroluje
  • nerozumné požadavky na způsob práce druhých, vtíravé a nevítané myšlenky a nápady
  • vnitřní přesvědčení a logika: "Když nebudu 100% zodpovědný, může se mi zřítit svět. Když zavedu přesná pravidla, dopadne to dobře. Druzí mohou být nezodpovědní."

Anxiózní porucha osobnosti (F60.6)

 • jiný název: osobnost vyhýbavá (pozn.: anxiózní = úzkostný)
 • charakteristické znaky:
  • trvalé a pronikavé pocity napětí a obav
  • přesvědčení o vlastní sociální nešikovnosti, nedostatku osobní přitažlivosti a vlastní méněcennosti
  • nechuť stýkat se s lidmi z obav, že nebude oblíben(a), přecitlivělost na odmítnutí a kritiku, nadměrně se zabývá kritikou druhých
  • vyhýbá se nejistým sociálním a pracovním činnostem, nechce zodpovědnost, nenápadné výmluvy
  • vnitřní přesvědčení a logika: "Jsem nežádoucí, neschopný, společensky neobratný. Kdyby mě lidé skutečně poznali, odmítli by mě. Když se budu přetvařovat, možná mě přijmou."

Závislá porucha osobnosti (F60.7)

 • dřívější názvy: osobnost astenická (pozn.: astenie = celková tělesná slabost), osobnost inadekvátní, osobnost pasivní, osobnost poraženecká
 • charakteristické znaky:
  • ponechávání odpovědnosti za důležitá životní rozhodnutí osobám, na nichž je postižený závislý, podřizuje jim vlastní potřeby, neochota mít na tyto osoby jakékoli požadavky
  • přehnané obavy, že bude opuštěn a nebude schopen se o sebe postarat
  • pěstuje závislé vztahy, rychle se sbližuje, přilne
  • postižený se cítí bezmocný, neschopný, bez životní síly
  • vnitřní přesvědčení a logika: "Jsem bezmocný. Kdybych se spoléhal na sebe, selhal bych. S pomocí druhých přežiji, budu šťastný apod. Potřebuji druhé, aby mi stále dodávali podporu a odvahu. Druzí by se o mě měli postarat."

Jiné specifické poruchy osobnosti (F60.8)

 • do této kategorie se může zařadit jakákoliv jiná specifická porucha osobnosti, kterou jsme schopni spolehlivě definovat
 • patří sem např. osobnost narcistická a osobnost pasivně agresivní
 • osobnost narcistická
  • charakteristické znaky:
   • velikášské představy o vlastní důležitosti
   • fantazie o úspěchu, moci, vlastní skvělosti, kráse, ...
   • potřeba nekonečného obdivu
   • víra, že je "zvláštní", elitářství
   • vyžaduje zvláštní privilegia
   • chybění empatie, využívání druhých
   • arogance, zpupnost
   • téma závisti
   • neustále se porovnává a soutěží (nezdravá soutěživost)
   • vnitřní přesvědčení a logika: "Když se mnou druzí zacházejí normálně, znamená to, že si o mně myslí, že jsem horší. Jsem originál, potřebuji speciální pravidla."
 • osobnost pasivně agresivní
  • charakteristické znaky:
   • neústupnost a prodlevy, pasivní rezistence
   • neoprávněné stížnosti a nesmyslné požadavky, remcání
   • mrzutost při požádání o práci, kterou nechce vykonávat
   • kritika, pohrdání nadřízenými, mění pravidla
   • bojkot společné práce
   • vyhýbá se s výmluvou, že zapomněl, nedodržuje sliby, časy, termíny
   • vnitřní přesvědčení a logika: "Druzí omezují moji svobodu. Kontrola od druhých, jejich zasahování, vyžadování a dominance jsou nesnesitelné. Jsem soběstačný. Musím si dělat věci po svém."

Poruchy osobnosti nespecifické (F60.9)

Tato kategorie obsahuje ty poruchy osobnosti, na které se nehodí žádný ze specifických popisů uvedených výše.

Smíšené a jiné poruchy osobnosti (F61)

Tato kategorie obsahuje ty poruchy osobnosti nebo ty trvalé změny osobnosti, které není možné zařadit ani do F60.x ani do F62.x, například osobnosti s rysy několika poruch pod F60.x, ale bez převažujícího souboru symptomů, který by dovolil specifičtější diagnózu

Přetrvávající změny osobnosti, které nelze přisoudit poškození nebo nemoci mozku (F62)

Tato kategorie obsahuje ty poruchy osobnosti a chování, které se vyvinuly následkem silně stresové zkušenosti (např. mučení zajatci, oběti terorismu) nebo následkem prodělaného psychiatrického onemocnění (po propuštění z léčebny) u osob, jež původně byly zdravé, bez osobnostní poruchy. Tyto osoby jsou charakterizovány nepřátelským nebo nedůvěřivým postojem k světu, sociální zdrženlivostí, pocity prázdnoty, beznaděje a odcizení; v případě propuštění z psychiatrické léčebny přesvědčením, že člověk byl chorobou změněn nebo stigmatizován, že není schopen vytvářet a udržovat důvěrné osobní vztahy, pasivitou a redukovanými zájmy, zmenšeným zapojením do dřívějších aktivit, apod.

Jiné Jazyky
беларуская (тарашкевіца)‎: Разлад асобы
한국어: 인격장애
Кыргызча: Психопатия
مازِرونی: اختلال شخصيت
Simple English: Personality disorder
slovenčina: Porucha osobnosti
slovenščina: Osebnostna motnja
Soomaaliga: Khalkhal
Tiếng Việt: Rối loạn nhân cách
中文: 人格障礙