Obyvatelstvo Indie | městská a venkovská populace

Městská a venkovská populace

O Indii se říká, že se skládá ze samých vesnic. Přibližně 70% obyvatel žije a pracuje na venkově, nicméně v poslední době se tato struktura populace rychle mění. Zejména díky vysoké nezaměstnanosti a nedostačující infrastruktuře se mnoho lidí stěhuje z venkova do měst, kde hledají především práci a celkově lepší životní podmínky. Tento migrační tlak nesmírně zatěžuje ne vždy dokonalou infrastrukturu indických měst a výsledkem je rostoucí počet slumů. Podle výsledků sčítání lidu z roku 2001 žije ve slumech takřka 2 000 000 lidí.

Rok Venkovské obyvatelstvo (v milionech) Městské obyvatelstvo (v milionech) Venkovské obyvatelstvo (%) Městské obyvatelstvo (%)
1901 213 26 89,2 10,8
1911 226 26 89,7 10,3
1921 223 28 88,8 11,2
1931 246 33 88,0 12,0
1941 275 44 86,1 13,9
1951 299 62 82,7 17,3
1961 360 79 82,0 18,0
1971 439 109 80,1 19,9
1981 524 159 76,7 23,3
1991 629 218 74,3 25,7
2001 742 285 72,2 27,8
2011 833 377 68,8 31,2
Obyvatelstvo v městech a na venkově (1901 – 2011)[9][10]
Jiné Jazyky