Mass Effect | gameplay

Gameplay

Tvorba postavy a povolání

Přestože většina screenshotů a konceptů ze hry ukazuje standardní vzhled postavy Velitele Sheparda, je možné jeho postavu zcela přizpůsobit podle vlastní vůle. Hráč může změnit jeho vzhled, pohlaví, schopnosti i vojenskou minulost.

Hra obsahuje šest možných povolání (character class). Každé povolání sestává z několika dovedností, které se mohou zlepšovat s tím jak postava dosahuje dalších úrovní. Postavě se zvýší různé statistiky (např. zdraví, odolnost, síla útoku) nebo se postavě odemknou nové dovednosti (např. přidávání bodů do schopnosti Shotguns odemkne speciální schopnost Carnage která postavě umožní ze své brokovnice vystřelit koncentrovanou výbušnou dávku s daleko silnějším účinkem než obyčejné výstřely). Každé povolání má i svoje unikátní schopnosti, které se nazývají stejně jako dané povolání.

Při tvorbě postavy má hráč na výběr ze šesti povolání: Soldier, Engineer, Adept, Infiltrator, Sentinel a Vanguard. Soldier, voják, je nejzdatnější v používání výzbroje; Engineer, technik, používá omni-tool, šikovný nástroj pro umocnění technicky zaměřených schopností a Adept je nejsilnější v používání biotických schopností, což jsou mentální schopnosti a v podstatě jsou to v herních konvencích kouzla. Další tři povolání jsou kombinací těch předešlých. Infiltrator je kombinací Soldier a Engineer, Sentinel je kombinací mezi Engeneer a Adept, Vanguard je kombinací Soldier a Adept. Tato zkombinovaná povolání nemají tolik dovedností jako hlavní povolání (např. Vanguard má přístup pouze k polovině schopností Soldier a taktéž k pouze polovině schopností povolání Adept).

Hráč má také jistou možnost ovlivnit minulost své postavy. Může si vybrat jestli se postava narodila na Zemi, jinde ve Sluneční soustavě nebo v některé z lidských kolonií mimo ni. Hráč může rovněž určit zda je jeho postava jediným přeživším strašlivé bitvy, válečný hrdina či bezohledný voják. Tyto volby mají jen malý vliv na hru samotnou, ale mnoho postav mluvících o Veliteli Shepardovi se na jeho minulost odkazuje a to může ovlivnit jaké vedlejší úkoly budou zpřístupněny či ne.

Dialogy a morálka

Systém konverzace v Mass Effect funguje způsobem výběru několika možností, jak odpovědět podle toho jakým směrem se rozhovor ubírá. Navíc vypsané možnosti odpovědí nemusí být přesným odrazem toho co Shepard řekne, spíše zachovávají myšlenku i když Shepard používá jiná slova (např. hráč vybere větu "Děláš si moc starostí," a Shepard ve skutečnosti řekne "Vždycky čekáš jenom to nejhorší.")

Když započne konverzaci, naspodu obrazovky se objeví menu výběru odpovědí. Odpovědi jsou rozděleny do šesti sekcí. V každé sekci je stručně vysvětleno, jaký má daná odpověď záměr. Menu je organizováno tak, že ke každé sekci se vztahuje určité podbarvení odpovědi (vřelé odpovědi nebo naopak agresivní atd.). Po jisté době si hráč zvykne na toto menu a už si ani nemusí číst popisky, dokonce je schopen odpovídat téměř okamžitě přesně tak jak chce, aby odpovědi vyzněly. BioWare tím zamýšlel to, aby hra byla více jako film a hráč byl osvobozen od čtení dlouhých pasáží textů.

Dialogy jsou ústředním prvkem pro systém morálky. Vedlejší příběh a počet voleb postavy je ovlivněn tím k jakému chování hráč svou postavu vede. Na rozdíl od předešlých titulů BioWare se v Mass Effect neklade takový důraz na čisté "dobro" či "zlo". Celkový příběh je také ovlivněn osobními volbami hráče. Projektový ředitel Casey Hudson z BioWare řekl: "Způsob, jakým hráč hraje po celou dobu hru, způsobí odlišná zakončení, která ovlivní osud lidstva".

Místo konceptu "zla" a "dobra" jako protipólů morálky, Mass Effect pracuje s pojmy Paragon (Ochránce) a Renegade (Odpadlík), přičemž přidání bodů do jedné, nesnižuje body v druhé. Body do Paragon dostává postava, když situace řeší spíše zdvořile, profesionálně, podle protokolu. Postava, jež dostává body do Renegade, tíhne spíše k bezohlednému, agresivnímu jednání s přístupem "zajatce nebereme".

Následně se mění přístup NPC k hráčské postavě v závislosti na jeho minulých volbách.

Souboje a schopnosti

Souboje v Mass Effect probíhají v reálném čase, ale hráč může hru kdykoli pozastavit, změnit výzbroj jednotky, vybrat schopnosti, které mají použít nebo rozdat rozkazy pro jednotku jako celek. Jednotka se skládá z Velitele Sheparda a maximálně dalších dvou postav, se kterými hráč přijde během hraní do styku a stanou se členy jeho posádky. Všichni spojenci mají schopnosti jako povolání, z kterých si hráč může na začátku volit a tak může hráč sestavit variabilní jednotky podle situace.

V Mass Effect se používají střelné zbraně, které mohou být postupně vylepšovány (např. změnit náboje účinné na živé věci za náboje silně účinné proti mechanickým nepřátelům nebo zlepšit míření zbraně apod.), dále používají technické schopnosti (které oslabují nepřátelskou výzbroj a schopnosti), a nakonec schopnosti biotické, které jsou podobné kouzlům v jiných hrách. Hráč přímo kontroluje pouze svoji postavu a útoky členů jednotky, avšak nemůže je ovládat stejně jako svoji postavu. Hráč může jednotku ovládat pomocí pohybových rozkazů pro krytí se, přeskupení, útok na určitý cíl nebo jít na průzkum. Zbraně a schopnosti pro členy jednotky se dají rychle a efektivně měnit pomocí jednoduchých menu s výběrem zbraní a schopností jednotlivých postav, včetně znázornění doby, kdy se schopnost znovu dobije a může být opět použita.

Schopnosti a speciální síly, které postavy mají jsou určeny počtem bodů v dané schopnosti, které hráč do různých schopností rozděluje a tím je vylepšuje. Některé speciální schopnosti umožňují zdvihnout pomocí biotických sil objekty či nepřátele a naložit s nimi jak hráč chce, technické schopnosti zase redukují štíty nepřátel.

Dvě další schopnosti Charm, šarm, Intimidate, zastrašení, mají vliv na vývoj děje a také na počet Paragon či Renegade bodů postava dostává. Zvýšení úrovní těchto schopností nijak nepomáhá v boji, ale odemyká nové možnost vedení dialogů.

Speciální schopnosti, které hráč ve hře může používat jsou technické a biotické schopnosti. Technické slouží jako podpůrné síly oslabující nepřítelovy zbraně a technologii, stejně jako jeho biotické schopnosti. Aktivovány jsou přes omni-tool, který může používat povolání Engineer, Infiltrator a Sentinel. Mezi tyto schopnosti patří ničení štítů, sabotáže výzbroje, hackování robotických nepřátel, aby stříleli do vlastních řad. Technické schopnosti mají i pasivní využití, např. jako schopnost Elektronics, která umožňuje otevírání zamčených beden, zachráněných částí z vraků. Biotics jsou síly, které jsou postavám umožněny díky implantátům, které posilují přirozenou schopnost manipulovat s temnou energií pomocí mass effect fields. Mezi těmito schopnosti je telekineze, házení nepřáteli silou mysli; vztyčit silový štít (force field) kolem postavy a stát se tak odolným vůči nepřátelské palbě, ale zároveň být schopen střílet sám; nebo vytvářet malé singularity. Povolání schopná používat biotics jsou: Adept, Vanguard a Sentinel

Zbraně a vybavení

V Mass Effect se setkáme se čtyřmi druhy konvenčních zbraní (pistole, brokovnice, útočná puška a odstřelovací puška) a granáty, dále s množstvím různých vylepšení výzbroje a zbraní. Hráč může hru kdykoli pozastavit a pozměnit právě používané vybavení jednotky. To je klíčový strategický aspekt hraní, protože zvolení správné výzbroje může znamenat rozdíl mezi rychlým vítězstvím a porážkou. Nasazená vybavení je viditelné na postavách; brnění mají různé vzhledy a zbraně se složí do kompaktních verzí a uloží se na záda postavy.

Munice je nekonečná; místo potřeby znovu nabít, se zbraně po čase přehřívají a nedají se použít dokud se zase neschladí na určitou úroveň. Herní vysvětlení pro nekonečné množství munice je, že zbraně jsou nabity "kostkami" střeliva a každá salva se ulomí z tohoto centrálního zdroje střeliva. Jednotlivé salvy jsou velikosti zrnka písku a jsou vypáleny přes zařízení na bázi technologie urychlování hmoty s extrémně vysokou rychlostí. Pokud hráč bude nepřetržitě střílet nebo používat zbraň, s kterou není vycvičen (nemá body ve schopnostech pro tu zbraň), její přesnost se sníží, což je ve hře reprezentováno zvětšením "zaměřovacího kruhu". Čím více je bodů ve schopnosti zacházet se zbraní, tím vyšší je její přesnost i účinnost.

Postavy nosí dvouvrstvé ochranné obleky, které slouží jako brnění i ochrana na planetách, pokud vystoupí z vozidla. Tyto obleky se dělí do třech kategorií: lehké, střední a těžké brnění. Tyto obleky poskytují nekonečnou zásobu kyslíku, stejně jako dočasnou ochranu před nehostinností planet, jako je horko a radiace. Těžší brnění jsou sice odolnější, ale postava se v nich pohybuje pomaleji. Brnění jsou rovněž vybavena technologií kinetických bariér, které fungují jako štíty proti palbě. Kromě Liary, která může nosit lidské brnění, všechny ostatní postavy musí nosit brnění odpovídající jejich rase. Postavy používající biotics nebo technické schopnosti můžou vylepšovat svoje implantáty či omni-tool tak, aby zesilovaly jejich útoky nebo snižovaly dobu potřebnou pro dobití schopností.

Vybavení, které hráč postupně nachází, má stále lepší statistiky a také stojí více peněz. Třídy vybavení jsou označovány římskými číslicemi (např. brokovnice Katana I-X). Zbraně a brnění z vyšších tříd mají i více slotů pro upgrade. Upgrady spadají do čtyřech kategorií: upgrade zbraní, brnění, munice a granátů. Pro zbraně a brnění to znamená zvýšení některých statistik, jako např. přesnost nebo štíty, kdežto munice a granáty přidávají věci jako ohnivé poškození nebo snižují dobu mezi jednotlivými salvami.

NPC postavy (posádka)

  • Ashley Madeline Williamsová - sloužila v Alianci, se Shepardem se setkala na Eden Prime, Gethská armáda tam vyvraždila většinu obyvatelstva, včetně její jednotky.
  • Garrus Vakarian - turianský vyšetřovatel C-Secu, ale pravidla C-Secu ho svazují a tak se přidává k Shepardovi při honbě za Sarenem.
  • Kaidan Alenko - biotik a technik ve službách Aliance. V Shepardově týmu je od začátku a je tedy svědkem útoku Sarena na Eden Prime.
  • Liara T´Soni - asarijská archeoložka a biotička, odbornice na Protheany a dcera Benezie. K Shepardovi se přidá, když ji zachrání ze spárů Gethů na Therumu.
  • Tali´Zorah nar Rayya (Tali) - kvarianská technička. Dcera admirála Migrační flotily Rael´Zoraha. Na své Pouti, kvarianské zkoušce dospělosti, se náhodou střetla se Sarenem, Shepard ji zachrání, a tak se k němu přidá.
  • Urdnot Wrex - kroganský vojevůdce a žoldák. Se Shepardem se setkává na Citadele a chce po jeho boku bojovat proti Sarenovi.
Jiné Jazyky
العربية: ماس إفكت
asturianu: Mass Effect
беларуская: Mass Effect
беларуская (тарашкевіца)‎: Mass Effect
català: Mass Effect
español: Mass Effect
français: Mass Effect
galego: Mass Effect
עברית: Mass Effect
hrvatski: Mass Effect
magyar: Mass Effect
italiano: Mass Effect
日本語: Mass Effect
lietuvių: Mass Effect
Nederlands: Mass Effect
polski: Mass Effect
русский: Mass Effect
Simple English: Mass Effect
slovenščina: Mass Effect
српски / srpski: Mass Effect
svenska: Mass Effect
Türkçe: Mass Effect
українська: Mass Effect