Estany Gento | com anar-hi

Com anar-hi

Tres són les rutes normals per pujar a l'Estany Gento:

Camí de la collada de Font Sobirana (Imatge amb anotacions)
Altres idiomes
Cebuano: Estany Gento
español: Lago Gento
galego: Lago Gento
svenska: Estany Gento