Lys van lande volgens regeringstipe | tussentydse regering

Tussentydse Regering

Dit is state waar die regeringstelsel in oorgang of verwarring is en die op die oomblik nie geklassifiseer kan word nie.

Other Languages