Saikano | reparto

Reparto

La serie en Latinoamérica fue transmitida en el canal de cable, Animax. Fue doblada en Doblajes Paris, Cuernavaca, Morelos, México.

Personaje Seiyu Voz en Español (LA)
Chise Fumiko Orikasa Marisol Castro
Shuji Shiro Ishimoda Mauricio Valverde
Akemi Yu Sugimoto Adriana Rodríguez
Fuyumi Miki Itō Mireya Mendoza
Atsushi Tetsu Shiratori Arturo Sian Vidal
Tetsu Shinichiro Miki Daniel Valladares
Other Languages
žemaitėška: Saikano
English: Saikano
français: Larme ultime
lietuvių: Saikano
português: Saikano
русский: Saikano
svenska: Saikano
Tagalog: Saikano