Maki Genryusai | técnicas

Técnicas

Ataques Especiales

 • Genko
 • Hayagake: Kyuuteishi
 • Hayagake: Kage Sukui
 • Hayagake: Kubikari
 • Saka Hayagake
 • Tengu Daoshi
 • Hassoukyaku
 • Reppukyaku

Super Ataques

 • Bushin Gouraiha
 • Tesshinhou
 • Ajaratengu
Other Languages