Katma Tui | referencias

Referencias

  1. Green Lantern Corps: Recharge N° 1 (noviembre de 2005)
  2. Green Lantern (vol. 2) Nº 30 (julio de 1964)
  3. Green Lantern (vol. 2) Nº 181 (octubre de 1984)
  4. Green Lantern (vol. 2) Nº 185 (febrero de 1985)
  5. Green Lantern Corps (vol. 1) N° 211 (abril de 1987)
  6. Action Comics Weekly N° 601-602
Other Languages
English: Katma Tui
italiano: Katma Tui