Joan Antoni Fuster Valiente | bibliografía

Bibliografía

FUNDACIÓ BARCELÓ (Editor), “Exposició Centenari de J.A. Fuster Valiente”, 16 pàg., Palma 1992.

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA DEL GOVERN BALEAR (Editor), “Juan Antoni Fuster Valiente”, “Paisatges abans”, text de Rafel Perelló Paradelo, Palma 1986.

Lluís RIPOLL ARBÓS, “Juan Antoni Fuster Valiente”, “Las Baleares y sus pintores”, pàg. 95-98, Palma 1981.

Antoni GELABERT MASSOT, “Un nido humano”, La Almudaina, 27-VIIII-1927, pàg. 1, Palma 1927.

Josep M. TOUS I MAROTO, “El arte en Mallorca/Unos cuadros de Fuster y Valiente”, La Almudaina, 14-IV-1917, pàg. 1, Palma 1917.

Miquel ALENYÀ, "Joan Antoni Fuster Valiente", Gran Enciclopèdia de la Pintura i l’Escultura a les Balears, Promomallorca edicions, Palma 1997


Other Languages