Himitsu Sentai Goranger | reparto

Reparto

 • Tsuyoshi Kaijo: Naoya Makoto
 • Akira Shinmei: Hiroshi Miyauchi
 • Daita Oiwa: Baku Hatakeyama
 • Daigoro Kumano: Jirō Daruma
 • Peggy Matsuyama: Lisa Komaki
 • Kenji Asuka: Yukio Itō
 • Comandante Gonpachi Edogawa: Toshio Takahara
 • Yoko Kato/Agente 007: Eri Kanuma
 • Tomoko Hayashi/Agente 008: Megumi Shiragawa
 • Haruko Nakamura/Agente 009: Miki Honda
 • Taro Kato: Hiroyuki Konuma
 • Black Cross Führer: Mitsuo Andō (Episodios 1-55), Nobuo Yana (Episodes 56-84)
 • Voz de Gon: Saiko Kogawa
 • Voz de Sun Mask: Hiroshi Masuoka
 • Voz del General Iron Mask Temujin: Shōzō Iizuka
 • Voz del General Fire Mountain Mask Magman: Eisuke Yoda(episodios 42-45), Shōzō Iizuka (episodios 46-54)
 • Voz del Gran General Golden Mask: Shōzō Iizuka
 • Narrador: Nobuo Tanaka (episodios 1-14), Tōru Ōhira (episodios 15-84)
Other Languages