வார்ப்புரு:Taxonomy/Corvus

மூதாதையர் வகைப்பாடு
ஆட்களம்:Eukaryota  [Taxonomy; ]
(தரப்படுத்தப்படாதது):Unikonta  [Taxonomy; ]
(தரப்படுத்தப்படாதது):Opisthokonta  [Taxonomy; ]
(தரப்படுத்தப்படாதது):Holozoa  [Taxonomy; ]
(தரப்படுத்தப்படாதது):Filozoa  [Taxonomy; ]
இராச்சியம்:விலங்கு  [Taxonomy; ]
து.இராச்சியம்:Eumetazoa  [Taxonomy; ]
கிளை:Bilateria  [Taxonomy; ]
கிளை:Nephrozoa  [Taxonomy; ]
பெருந்தொகுதி:Deuterostomia  [Taxonomy; ]
தொகுதி:முதுகுநாணி  [Taxonomy; ]
கிளை:Craniata  [Taxonomy; ]
து.தொகுதி:முள்ளந்தண்டுளி  [Taxonomy; ]
பின்தொகுதி:Gnathostomata  [Taxonomy; ]
கிளை:Eugnathostomata  [Taxonomy; ]
கிளை:Teleostomi  [Taxonomy; ]
வகுப்பு:நாற்காலி  [Taxonomy; ]
கிளை:Reptiliomorpha  [Taxonomy; ]
கிளை:Amniota  [Taxonomy; ]
கிளை:Euavialae  [Taxonomy; ]
கிளை:Avebrevicauda  [Taxonomy; ]
கிளை:Pygostylia  [Taxonomy; ]
கிளை:Ornithothoraces  [Taxonomy; ]
கிளை:Euornithes  [Taxonomy; ]
கிளை:Ornithuromorpha  [Taxonomy; ]
கிளை:Ornithurae  [Taxonomy; ]
வகுப்பு:பறவை  [Taxonomy; ]
பின்வகுப்பு:நியோக்னதாய்  [Taxonomy; ]
கிளை:நியோயேவ்ஸ்  [Taxonomy; ]
கிளை:Inopinaves  [Taxonomy; ]
கிளை:Telluraves  [Taxonomy; ]
கிளை:Australaves  [Taxonomy; ]
கிளை:Eufalconimorphae  [Taxonomy; ]
கிளை:Psittacopasserae  [Taxonomy; ]
வரிசை:பேசரிபார்மசு  [Taxonomy; ]
து.வரிசை:Passeri  [Taxonomy; ]
மீபின்வரிசை:Corvida  [Taxonomy; ]
பெருங்குடும்பம்:Corvoidea  [Taxonomy; ]
குடும்பம்:கோர்விடே  [Taxonomy; ]
து.குடும்பம்:Corvinae  [Taxonomy; ]
பேரினம்:Taxonomy; ]

Wikipedia does not yet have an article about creating it. The page that you are currently viewing contains information about Corvus's taxonomy.Not sure why you're here? Get started with Wikipedia taxonomy.

பெற்றோர்:Corvinae [தொகு]
வகைப்பாட்டியல் தரவரிசை:genus (displays as பேரினம்)
இணைப்பு:Corvus
அற்றுவிட்ட இனம்:இல்லை
Always displayed:yes (major rank)
Taxonomic references:
Parent's taxonomic references:
Other Languages