வகுப்பு வரைபடம்

UML 2.0 வரைபடங்களின் நிலைமுறை, கிளாஸ் வரைபடங்களாக காண்பிக்கப்பட்டுள்ளன

மென்பொருள் பொறியியலில், கிளாஸ் வரைபடம் என்பது ஒருங்கிணைந்த மாடலிங் மொழியில் (யுனிஃபைட் மாடலிங் லாங்குவேஜ்) (UML) ஒரு முறைமையின் அமைப்பை நிலையான வடிவ படங்கள் மூலம் விளக்குவதாகும். அதில் அந்த முறைமையின் கிளாஸ்கள், அவற்றின் பண்புகூறுகள் மற்றும் கிளாஸ்களுக்கு இடையேயான உறவுகள் ஆகியவை காண்பிக்கப்படும்.

பொருளடக்கம்

Other Languages
العربية: مخطط الفئة
čeština: Diagram tříd
English: Class diagram
hrvatski: Dijagram klasa
Bahasa Indonesia: Diagram kelas
italiano: Class diagram
日本語: クラス図
lietuvių: Klasių diagrama
polski: Diagram klas
slovenčina: Diagram tried
svenska: Klassmodeller
українська: Діаграма класів
中文: 類別圖