முன்தோல் குறுக்கம்


Phimosis
வகைப்பாடு மற்றும் வெளிச்சான்றுகள்
சிறப்புurology
ICD-1047.
ICD-9-CM605
நோய்களின் தரவுத்தளம்10019
ஈமெடிசின்emerg/423
MeSHD010688
முன்தோல் குறுக்கமுடைய ஆண்குறி

முன்தோல் குறுக்கம் அல்லது பிமொசிஸ், கிரேக்க சொல்லான பிமொஸ் என்பதிலிருந்து வருவித்துள்ளது ((முஸ்ஸில்)), முன்தோல் குறுக்கம் என்பது ஆண்குறியின் தலையிலிருந்து மொட்டு முனைத்தோல் முழுவதும் உள்ளிழுக்காமல் இருக்கும் ஆண்களின் ஒரு நிலைமையாகும். கிளிடோரல் முன்தோல் குறுக்கம் என்ற சொல்லை பெண்களுக்கு குறிப்பிடலாம், அதனால் கிளிடோரல் தலைமறைப்பு உள்ளிழுக்காமல் இருக்கும் மேலும் கிளிட்டோரிஸ் சுரப்பியும் குறைவாக வெளிப்படும். .[1]

குழந்தை பிறந்த காலத்தில், மொட்டு முனைத்தோல் உள்ளிழுக்கும் நிலை அரிதான ஒன்றாகும்; "உள்ளிழுக்காமல் இருக்கும் நிலை ஆண்களின் வளரும் மற்றும் இளமை பருவத்தின் இயல்பாக கருதப்படுகிறது"[2] என்பது ஹுன்ட்லே மற்றும் பலரின் கூற்று. உள்ளிழுக்காமல் இருக்கும் இயல்பான வளர்ச்சிக்கும், நோயியலுக்குரிய நிலைக்கும் (இந்த நிலை பிரச்சினையாக கருதப்படுகிறது) இடையிலான வேறுபாடு தோல்வியடைததின் காரணமாக உண்மையான முன்தோல் குறுக்கம் முழுவதும்-கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக ரிக்கிவுட்டும், மற்ற எழுத்தாளர்களும் கூறியுள்ளார்கள்.[3] சில எழுத்தாளர்கள் இந்த வகையான முன்தோல் குறுக்கத்திற்கு இடையிலான வேறுபாட்டை அறிய "உடலியல்" மற்றும் "நோய்க்குறியியல்" என்ற சொல்லை பயன்படுத்தினார்கள்;[4] மற்றவர்கள் முன்தோல் குறுக்கத்திலிருந்து வரும் (நோய்க்கூறு)வளர்ச்சி நிலையை வேறுபடுத்த "உள்ளிழுக்காமல் இருக்கும் மொட்டு முனைத்தோல்" என்ற சொல்லையும் பயன்படுத்தினார்கள்.[3]

நோயியலுக்குரிய (முயன்று பெற்ற) முன்தோல் குறுக்கத்திற்கு பல காரணங்கள் உள்ளன. கொப்புளத் தோல் நோயினால் திசு தடிமனாதல் மற்றும் திசு மெலிதல் (வறண்ட அழிந்த மொட்டுத் தோலழற்சிக்கும் அதே நிலை என்று நினைத்தனர்), நோயியலுக்குரிய முன்தோல் குறுக்கத்தின்[5] பொதுவான (அல்லது முக்கிய[6]) காரணமாக கருதப்படுகிறது. இதற்கு மற்ற காரணங்களும் உள்ளன: மொட்டு முனைத்தோலின் அழுத்தமான உள்ளிழுத்தல்[4] மற்றும் மொட்டுத் தோலழற்சி[7] ஆகியவற்றின் மூலம் வடு ஏற்படுகிறது. முன்தோல் குறுக்கம் உடைய நோயாளிகளுக்கு கொடுக்கப்படும் செயற்கைத் தற்புணர்ச்சி பயிற்சி, போலித்தனமான உடலுறவின் போது ஏற்படும் வழக்கமாக மொட்டு முனைத்தோல் கீழே இழுத்தலில் இருந்து மாறுபடுகிறது என்பதை பீயாஜ் நிருபித்தார்.[8] சிறுநீர் பிடிமானத்திற்கும்[9] மற்றும் ஆண்குறியில் புற்றுநோய் வருதற்கும்[10] முன்தோல் குறுக்கம் அபாய காரணியாக விளங்குவதாக சில ஆராய்ச்சிகள் நிருபித்தன. இதற்கு ஸ்ட்டீராய்டு களிம்பு, மொட்டுஉறை செப்பனிடல், கைமுறை நீட்சி மற்றும் மொட்டு முனைத்தோல் வெட்டுதல் போன்ற பொதுவான சிகிச்சைகளும் உள்ளன.[11]

மொட்டு முனைத்தோலின் இயற்கை வளர்ச்சி

பிறப்பின் போது, மொட்டு முனைத்தோலின் உட்புற படலம் சிசின் மொட்டால் மூடப்பட்டு இருக்கும். இந்த இணைப்பு வடிவங்கள் "உருப்பெற்றகரு வளர்ச்சிக்கு முன்பு, மென்மையாக உருவாகும் சுரப்பிக்கு பாதுகாப்பளிக்கும் கூட்டை வழங்குகிறது".[12] மழலைப் பருவம் மற்றும் குழந்தைப் பருவத்திற்கு முன்பு மொட்டு முனைத்தோல் வழக்கமாக உள்ளிழுக்காமல் இருக்கும், அப்பொழுது இந்த உருவாகும் சுரப்பிக்கு இயந்திர உபாதையான அணையாடை மற்றும் உள்ளாடை மேலும் இரசாயன உபாதையான அம்மோனியா சேர்ந்த சிறுநீர் ஆகியவற்றிலிருந்து முழுமையான பாதுகாப்பு தேவைப்படுகிறது.[12]

சமீப காலம் வரை, மொட்டு முனைத்தோல் உருவாதல் பற்றிய உண்மை தெரிந்திருத்தல் அலட்சியமான விஷயமாக உள்ளது. நோயியலுக்குரிய மழலைப் பருவத்தின் மொட்டு முனைத்தோல் இயற்கையாக உள்ளிழுக்காமல் இருப்பதற்கு மொட்டு முனைத்தோல் வெட்டுதலை மருத்துவர்கள் பரிதுரைத்தனர். அதன் பின்பு வழக்கமான மழைலையின் மொட்டு முனைத்தோல் வெட்டுதலை சரியென நிறுவினர்.[12] இதனால் முன்தோல் குறுக்கமுடைய நோயாளிகள் எந்தவித சிக்கலும் இல்லாமல் முதிர்ந்தவராக வளர்ச்சியடைய முடியும்.

20 ஆம் நூற்றாண்டின் ஆராய்ச்சியின் போது மொட்டு முனைத்தோலின் வளர்ச்சி பற்றி மேலும் அவர்கள் புரிந்துகொண்டதை வெளியிட்டுள்ளனர்.[13][14][15]

அமெரிக்காவின் குழந்தை மருத்துவ கலைக்கழகமும், கனடாவின் குழந்தை மருத்துவ சங்கமும் மொட்டு முனைத்தோலின் உள்ளிழுத்தலுக்கு எந்த ஒரு முயற்சியும் செய்யவில்லை.[16][17] உள்ளிழுக்காமல் இருக்கும் இந்த நிலைக்கு வயது ஒரு காரணமாக அறிவிக்கப்படுள்ளது: ஹுன்ட்லே மற்றும் பலர் மொட்டு முனைத்தோலின் உள்ளிழுக்கும் நிலை, 1 வயதில் ஏறக்குறைய 50%, 3 வயதில் 90%, மற்றும் 17 வயதில் 99% பேருக்கு இருப்பதாக கூறியுள்ளார். வடு அல்லது முறை பிறழ்தல் இருந்தால், உள்ளிழுக்காமல் இருத்தல் "ஆண்களின் வளரும் மற்றும் இளமை பருவத்தின் இயற்கையாக கருதலாம்"[2] என்று, இந்த எழுத்தாளர்கள் வாதிடியுள்ளனர். முழுவதும் உள்ளிழுக்காத மொட்டு முனைத்தோல் குழந்தைபருவத்திற்கு பின்பு அல்லது இளம்பருவத்திற்கு முன்பு வரையிலும் நடைபெறாது என்பது ஹில்லின் கூற்று.[18] வடு திசுவின் உருவாக்கத்தினால் ஏற்படும் அழுத்தமான உள்ளிழுத்தல் மூலம் முயன்று பெற்ற முன்தோல் குறுக்கம் பரவியிருக்கலாம் என்பது சந்துவின் கூற்று.[19]

இருப்பினும் முன்தோல் குறுக்கத்திற்கான அறுவைச் சிகிச்சையின் (மொட்டு முனைத்தோல் வெட்டுதல்) விகிதம் வீழ்ந்துள்ளது, நோயியலுக்குரிய முன்தோல் குறுக்கத்தில் இருந்து வளரும் உள்ளிழுக்காத நிலையை வேறுபடுத்தும் போது தொடர்ந்து பிரச்சினை இருக்கிறது என்று நிறைய மருத்துவர்கள் கூறியுள்ளது பற்றியும், முன்தோல் குறுக்கம் பற்றி மேலும் கண்டறிந்ததையும் சில குழந்தை சிறுநீரக மருத்துவர் வாதாடினார்கள்.[3][20][21]

சிலசமயங்களில் முன்தோல் குறுக்கத்திற்கு மொட்டு முனைத்தோல் வெட்டுதலை சரியென்று பயன்படுத்தினார்கள்,[21][22] அதனால் இது தேசிய நல அமைப்பு அல்லது காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் உள்ளது. வயதான குழந்தை மருத்துவர் மூலம் இதன் வரையறை நீட்டியிருக்கலாம்; குறிப்பாக இங்கு (வட அமொரிக்காவில்), பிறந்து சில நாட்களான குழந்தைக்கு மொட்டு முனைத்தோலை வெட்டுதல், குழந்தை சிறுநீரக மருத்துவர் மூலம் வழக்கமான புறநோயர் அறுவை சிகிச்சை போல் நடக்கிறது, இது பிறந்த குழந்தைக்கு செய்யும் செயல் முறையை விட அதிகச் செலவாகும்.[21] அதிகமான குழந்தை மருத்துவர்கள்[ ] பிறந்த குழந்தைக்கு செய்யும் வழக்கமான மொட்டு முனைத்தோலை வெட்டுதல் பற்றிய கட்டாய விவாதத்தை ஆலோசிப்பது இல்லை.[23] மொட்டு முனைத்தோல் வெட்டுதல் முன்தோல் குறுக்கம் உருவாவதை தடுக்கிறது, அதே புள்ளி விவர நிகழ்ச்சியை பொறுத்து ஒவ்வொரு தடுக்கப்பட்ட ஆற்றல் மிக்க முன்தோல் குறுக்கத்திலிருந்து காப்பாற்ற ஏறக்குறைய 10 முதல் 20 ஆரோக்கியமான குழந்தைகளுக்கு கண்டிப்பாக மொட்டு முனைத்தோல் வெட்டப்படுகிறது.[மேற்கோள் தேவை]

Other Languages
العربية: شبم
asturianu: Fimosis
беларуская: Фімоз
català: Fimosi
čeština: Fimóza
Deutsch: Phimose
Ελληνικά: Φίμωση
English: Phimosis
Esperanto: Fimozo
español: Fimosis
euskara: Fimosi
فارسی: فیموزیس
français: Phimosis
עברית: פימוזיס
हिन्दी: फाइमोसिस
hrvatski: Fimoza
Հայերեն: Ֆիմոզ
Bahasa Indonesia: Fimosis
italiano: Fimosi
日本語: 包茎
한국어: 포경 (의학)
Кыргызча: Фимоз
македонски: Фимоза
मराठी: फायमॉसिस
Plattdüütsch: Phimoos
Nederlands: Fimosis
norsk: Fimose
ଓଡ଼ିଆ: ଫାଇମୋସିସ
polski: Stulejka
português: Fimose
română: Fimoză
русский: Фимоз
sicilianu: Fimosi
slovenčina: Fimóza
српски / srpski: Фимоза
українська: Фімоз
Tiếng Việt: Hẹp bao quy đầu
中文: 包莖