டாட்டா ஸ்டீல் ஐரோப்பா

டாட்டா ஸ்டீல் ஐரோப்பா
வகை துணை நிறுவனம்
நிறுவுகை கோனிங்கிளிஜ்கி ஹூகோவன்ஸ் என்.வி. (1918 இல்)
பிரித்தானிய ஸ்டீல் கார்ப்பரேசன் (1967)
கோரஸ் (1999)
தலைமையகம் லண்டன், ஐக்கிய இராச்சியம்
தொழில்துறை ஸ்டீல்
உற்பத்திகள் இரும்பு
வருமானம் GB£10,142 மில்லியன் (2005)
இயக்க வருமானம் GB£680 மில்லியன் (2005)
நிகர வருமானம் GB£451 மில்லியன் (2005)
பணியாளர் 50,000
தாய் நிறுவனம் டாட்டா ஸ்டீல், மற்றும் டாட்டா குழுமத்தின் உறுப்பினர்
இணையத்தளம் http://tatasteeleurope.com

டாட்டா ஸ்டீல் ஐரோப்பா (Tata Steel Europe, முன்னர் கோரஸ் குழு, Chorus Group) இலண்டனைத் தலைமையிடமாக கொண்ட ஒரு இரும்பு தயாரிக்கும் நிறுவனம். இது ஐரோப்பாவில் இரண்டாவது பெரிய இரும்பு-தயாரிப்பு நிறுவனம் ஆகும். மேலும் இதன் துணை நிறுவனம் இந்தியாவின் டாட்டா ஸ்டீல் உலகின் பத்து மிகப்பெரிய இரும்பு உற்பத்தி நிறுவனங்களில் ஒன்று.

கோரஸ் குழு 1999, அக்டோபர் 6 ஆம் நாள், பிரிட்டிஷ் ஸ்டீல் மற்றும் கொனிங்கிள்ஜ்கி ஊகோவன்சு (Koninklijke Hoogovens) ஆகிய நிறுவனங்களின் இணைப்பின் மூலம் உருவாக்கப்பட்டது. 2007-இல் டாடா நிறுவனம் கோரஸ் நிறுவனத்தை வாங்கியது. 2010, செப்டம்பர் 27 இல் கோரஸ் நிறுவனம் டாட்டா ஸ்டீல் ஐரோப்பா எனப் பெயரை மாற்றியது. மேலும் டாட்டா நிறுவன அடையாளத்தை ஏற்றுக்கொள்வதாக அறிவித்தது.

மேற்கோள்கள்

Other Languages
български: Корус
Deutsch: Corus
español: Corus Group
Nederlands: Tata Steel Europe
română: Corus Group
русский: Corus