சோடியம் சயனைடு

சோடியம் சயனைடு
சோடியம் சயனைடு பிணைப்பு
இனங்காட்டிகள்
143-33-9 Yes check.svgY
ChEMBLChEMBL1644697 N
ChemSpider8587 Yes check.svgY
EC number205-599-4
யேமல் -3D படிமங்கள்Image
பப்கெம்8929
வே.ந.வி.ப எண்VZ7525000
UN number1689
பண்புகள்
NaCN
வாய்ப்பாட்டு எடை49.0072 g/mol
தோற்றம்வெண்மை நிறத்திண்மம்
மணம்faint almond-like
அடர்த்தி1.5955 g/cm3
உருகுநிலை
கொதிநிலை 1,496 °C (2,725 °F; 1,769 K)
48.15 g/100 mL (10 °C)
63.7 g/100 mL (25 °C)
கரைதிறன்அம்மோனியா, மெத்தனால், எத்தனால் கரைகிறது.
very slightly soluble in டை மெத்தில்பார்மைடு , சிறிதளவு கரைகிறது
டைமெத்தில்கந்தகஆக்சைடு கரைவதில்லை.
ஒளிவிலகல் சுட்டெண் (nD)1.452
வெப்பவேதியியல்
formation ΔfHo298-91 kJ/mol
நியம மோலார்
எந்திரோப்பி So298
115.7 J/mol K
வெப்பக் கொண்மை, C70.4 J/mol K
தீங்குகள்
பொருள் பாதுகாப்பு குறிப்பு தாள்ICSC 1118
ஈயூ வகைப்பாடுVery Toxic T+ சுற்றுச்சூழலுக்கு ஆபத்தானது N அரிக்கும் C [1]
R-phrasesவார்ப்புரு:R26/27/28, வார்ப்புரு:R32, R50/53
S-phrases(S1/2), S7, S28, S29, S45, S60, S61
தீப்பற்றும் வெப்பநிலைNon-flammable
Lethal dose or concentration (LD, LC):
LD50 (Median dose)
6.44 mg/kg (rat, oral)
4 mg/kg (sheep, oral)
15 mg/kg (mammal, oral)
8 mg/kg (rat, oral)[3]
அமெரிக்க சுகாதார ஏற்பு வரம்புகள்:
அனுமதிக்கத்தக்க வரம்பு
TWA 5 mg/m3[2]
பரிந்துரைக்கப்பட்ட வரம்பு
C 5 mg/m3 (4.7 ppm) [10-minute][2]
உடனடி அபாயம்
25 mg/m3 (as CN)[2]
தொடர்புடைய சேர்மங்கள்
ஏனைய நேர் மின்அயனிகள்பொட்டாசியம் சயனைடு
மாறுதலாக ஏதும் சொல்லவில்லை என்றால் கொடுக்கப்பட்ட தரவுகள் யாவும்
பொருள்கள் அவைகளின் இயல்பான வெப்ப அழுத்த நிலையில் (25°C, 100kPa) இருக்கும்.
 N verify (இதுYes check.svgY/N?)
Infobox references

சோடியம் சயனைடு கனிமச் சேர்மத்தின் மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு NaCN. இது வெண்மை நிறமுடைய, நீரில் கரையக்கூடிய திண்மம். சயனைடு உலோகங்களை அதிகளவு கவரும்தன்மை உடையதால் இதன் உப்புகள் அதிகமான நச்சுத்தன்மை உடையதாகிறது. உலோகங்களுடன் அதிகளவு வினைபுரிந்து அரிக்கும் இயல்புடையதால் தங்கச் சுரங்கங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதனை அமிலத்துடன் சேர்க்கும்பொழுது நச்சுத்தன்மை உடைய ஐதரசன் சயனைடு உருவாகிறது.

NaCN + H2SO4 → HCN + NaHSO4
Other Languages
bosanski: Natrij-cijanid
čeština: Kyanid sodný
Deutsch: Natriumcyanid
Esperanto: Natria cianido
Bahasa Indonesia: Natrium sianida
Кыргызча: Натрий цианиди
Nederlands: Natriumcyanide
polski: Cyjanek sodu
português: Cianeto de sódio
srpskohrvatski / српскохрватски: Natrijum cijanid
slovenščina: Natrijev cianid
српски / srpski: Natrijum cijanid
svenska: Natriumcyanid
اردو: Sodium cyanide
Tiếng Việt: Natri xyanua
中文: 氰化钠