கிடைக்குழு 3 தனிமங்கள்

கிடைக்குழு 3 தனிமங்கள் (ஆங்கிலம்:Period 3 elements) தனிம அட்டவணையில் மூன்றாவது கிடை வரிசையில் உள்ள தனிமங்களை குறிக்கிறது. இந்த வரிசைகளில் தனிமங்கள் தம் அணு எண்களில் அதிகரித்தலை பொறுத்து வரிசைப் படுத்தப்பட்டுள்ளன. ஒரு கிடை வரிசையில் இருக்கும் ஒரு தனிமத்தை ஒத்த பண்புகளை உடைய மற்ற தனிமங்களும் அதே வரிசையில் அமைந்து இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. கிடைக்குழு 3ல் சோடியம் Na, மக்னீசியம் Mg, அலுமீனியம் Al, சிலிக்கான் Si, பாசுபரசு P, கந்தகம் S, குளோரின்Cl , ஆர்கன் Ar என்று எட்டு தனிமங்கள் உள்ளன. இதில் முதல் இரண்டு தனிமங்களும் s-வலைக்குழுவை சேர்ந்தவை. மற்ற அனைத்தும் p-வலைக்குழுவை சேர்ந்தவை.

3 ஆவது கிடைக்குழுவில் உள்ள வேதிப்பொருட்கள்
நெடுங்குழு 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
கிடைக்குழு 3 11
Na
12
Mg
13
Al
14
Si
15
P
16
S
17
Cl
18
Ar
  • தனிமங்கள்

தனிமங்கள்

தனிமம் வேதியியல் தொடர் எதிர்மின்னி அமைப்பு
11 Na சோடியம் கார உலோகங்கள் [Ne] 3s1
12 Mg மக்னீசியம் காரக்கனிம மாழைகள் [Ne] 3s2
13 Al அலுமீனியம் குறை மாழை [Ne] 3s2 3p1
14 Si சிலிக்கான் உலோகப்போலி [Ne] 3s2 3p2
15 P பாசுபரசு மாழையிலி [Ne] 3s2 3p3
16 S கந்தகம் மாழையிலி [Ne] 3s2 3p4
17 Cl குளோரின் உப்பீனி [Ne] 3s2 3p5
18 Ar ஆர்கன் அருமன் வாயு [Ne] 3s2 3p6


Other Languages
भोजपुरी: पीरियड 3 तत्व
čeština: 3. perioda
Nordfriisk: Periode-3-Element
Bahasa Indonesia: Unsur periode 3
日本語: 第3周期元素
한국어: 3주기 원소
Bahasa Melayu: Unsur kala 3
Nederlands: Periode-3-element
ਪੰਜਾਬੀ: ਪੀਰਡ 3 ਤੱਤ
srpskohrvatski / српскохрватски: Elementi 3. periode
Simple English: Period 3 element
slovenčina: 3. perióda
Tiếng Việt: Chu kỳ nguyên tố 3
West-Vlams: Periode-3-element