எசுப்பானியம்

எசுப்பானியம், காசிட்டிலியன் (Castilian)
Español, Castellano
உச்சரிப்பு/espaˈɲol/, /kasteˈʎano/ - /kasteˈʝano/
பிராந்தியம்எசுப்பானியம் பேசும் நாடுகளும் ஆட்சிப் பகுதிகளும்:
 அர்கெந்தீனா,
 பொலிவியா,
 சிலி,
 கொலம்பியா,
 கோஸ்ட்டா ரிக்கா,
 கியூபா,
 டொமினிக்கன் குடியரசு,
 எக்குவடோர்,
 எல் சல்வடோர,
 எக்குவடோரியல் கினி,
 குவாத்தமாலா,
 ஒண்டுராசு,
 மெக்சிக்கோ,
 நிக்கராகுவா,
 பனாமா,
 பரகுவை,
 பெரு,
 புவேர்ட்டோ ரிக்கோ,
 எசுப்பானியா,
 உருகுவை,
 வெனிசுவேலா,
இவை தவிர, குறிப்பிடக்கூடிய எண்ணிக்கையில் மக்கள் தொகை கொண்டவை:
 பெலீசு,
 கிப்ரல்டார்,
 ஐக்கிய அமெரிக்கா,
 பிலிப்பீன்சு,
 அந்தோரா.
தாய் மொழியாகப் பேசுபவர்கள்
முதன் மொழியாகப் பேசுவோர்a: 350 million
aஎல்லா தொகைகளும் அண்ணளவானவை.  (date missing)
இந்திய-ஐரோப்பிய மொழிக்குடும்பம்
 • இத்தாலிய இனம்
  • ரோமானிய இனம்
   • இத்தாலிய -மேற்கு
    • கல்லோ-ஐபீரியம்
     • ஐபீரிய-ரோமானியம்
      • மேற்கு ஐபீரியம்
       • எசுப்பானியம், காசிட்டிலியன் (Castilian)
Latin (Spanish variant)
அலுவலக நிலை
அரச அலுவல் மொழி
21 நாடுகள், ஐக்கிய நாடுகள், ஐரோப்பிய ஒன்றியம், அமெரிக்க நாடுகள் அமைப்பு, ஐபீரோ-அமெரிக்க நாடுகள் அமைப்பு, ஆபிரிக்க ஒன்றியம், Latin Union, Caricom, North American Free Trade Agreement, அண்டார்டிக்கா ஒப்பந்தம், உலக வணிக அமைப்பு.
Regulated byஎசுப்பானிய மொழி நிறுவனங்களின் கூட்டமைப்பு (Real Academia Española மட்டும் 21 ஏனைய தேசிய எசுப்பானிய மொழி நிறுவனங்கள்)
மொழிக் குறியீடுகள்
ISO 639-1es
ISO 639-2spa
ISO 639-3spa
Information:
  எசுப்பானிய மொழி அரசகரும மொழியாகவுள்ள நாடுகள்.
  அரசகரும மொழியாக அங்கீகரிக்கப்படாது பேசப்படு நாடுகளும் பிராந்தியங்களும்

எசுப்பானிய மொழி (Español) அல்லது ஸ்பானிய மொழி' அல்லது எசுப்பான்யால் மொழி (ஆங்கிலம்: Spanish language) ரோமானிய மொழிகள் குடும்பத்தில் உள்ள ஒரு மொழியாகும். இது எசுப்பானியத்திலும் (ஸ்பெயினிலும்), தென்னமெரிக்க நாடுகளிலும் பெருவாரியாக பேசப்படும் மொழியாகும். ஐக்கிய அமெரிக்காவின் தென் மாநிலங்களிலும் பரவலாகப் பேசப்படுகின்றது. இம்மொழியை உலகில் ஏறத்தாழ 350 மில்லியன் மக்கள் பேசுகிறார்கள். உலகில் 21 நாடுகளில் அரச அலுவல் மொழியாக உள்ளது.

வரலாறு

எசுப்பானிய மொழி இலத்தீன் மொழியில் இருந்து கிளைத்த ஒரு மொழியாகும். ரோமன் பேரரசு திளைத்து இருந்த காலத்தில் (கி.மு 200-கி.பி 150), ரோமானியர் படையெடுத்து ஐபீரிய மூவலந்தீவுப் பகுதிகளில் (இன்றைய எசுப்பானியாவும் போர்த்துகலும் ஆகும்) வென்ற நாடுகளில் அன்று பரவிய பேச்சு வழக்கு இலத்தீன் (Vulgar Lain) மொழிவழி இம்மொழி தோன்றியது. பேச்சு வழக்கு இலத்தீன் மொழியானது பெரும்பாலும் படையாட்களும், வணிகர்களும் மற்ற குடியேறிய பொதுமக்களும் பேசிய மொழியாகும். இது கற்றவர்களின் செம்மொழியாகிய இலத்தீனில் இருந்து மாறுபட்டது. எசுப்பானிய மொழி குடியேற்ற வாதக் காலத்தில் (~ கி.பி. 1500) அமெரிக்கக் கண்டங்களுக்குப் பரவியது. இன்று இம்மொழி 21 நாடுகளின் ஏற்பு பெற்ற அலுவல் மொழியாகப் பயன்படுகின்றது. ஏறத்தாழ 322 மில்லியன் முதல் 400 மில்லியன் மக்கள் இம்மொழியைப் பேசுவதாகக் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது[2][3]. உலகில் அதிகம் பேசப்படும் மொழிகள் வரிசையில் இது ஐந்தாமிடத்தில் இருக்கிறது. ஐக்கிய நாடுகள் அவையின் ஏற்பு பெற்ற ஆறு மொழிகளில் இதுவும் ஒன்று. ஐரோப்பாவில் எசுப்பானியாவில் பேசப்படும் மொழி காஸ்ட்டில்லியன் என்றும் தென் அமெரிக்காவில் பேசப்படும் எசுப்பானிய மொழியை அமெரிக்க எசுப்பானிய மொழி என்றும் குறிப்பிடப்படுகின்றது.

மொழி அமைப்புகள்

எசுப்பானிய மொழி உலகிலேயே ஒலிப்பொழுக்கம் (phonetic) மிக்க மொழிகளில் ஒன்றாகும். எழுத்துக்கூட்டல்களைக் கொண்டு சொற்களை எளிதாகவும் துல்லியமாகவும் ஒலிக்கலாம்.

எசுப்பானிய மொழியின் நெடுங்கணக்கு அல்லது அகரவரிசை

எசுப்பானிய மொழியில் மொத்தம் 29 எழுத்துக்கள் உள்ளன. அவையாவன:

a, b, c, ch, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ll, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z.

அகர வரிசையில் உள்ள எழுத்துக்களும் அவைகளின் பெயர்களும் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. தலைப்பு எழுத்துவகை, சிறிய எழுத்துவகை ஆகிய இரண்டும் காட்டப்பட்டுள்ளன. பிறைக்குறிகளுக்கிடையே கொடுக்கப்பட்டுள்ளவை அனைத்துலக ஒலியன் குறிகள் ஆகும். k, w ஆகிய இரண்டும் வேற்றுமொழிகளில் இருந்து கடனாகப் பெற்ற சொற்களில் மட்டும் வழங்குவன.

A aa ['äˑ]| J jjota ['xo̞ˑ.t̪ä], ['χo̞ˑ.t̪ä], ['ho̞ˑ.t̪ä]| ஹோத்தாR rere,erre ['e̞ˑ.r͈e̞]| எர்ரே
B bbe ['be̞ˑ] 'பே
be alta [ˌbe̞ 'äl̪.t̪ä] 'பே ஆல்ட்டா
be grande [ˌbe̞ 'ɰɾän̪.d̪e̞] 'பே 'கிராண்டே
be larga [ˌbe̞ 'läɾ.ɰä] 'பே லார்கா
K kS sஎஸெ
C cce ['s̻e̞ˑ] ஸே, ['θe̞ˑ] ஸ்தேL lele ['e̞ˑ.le̞] எலெT tte ['t̪e̞ˑ] தெ
Ch chசெLl lldoble ele 'டோ'ப்லெ எலெ elle எயெD dde ['d̪e̞ˑ] 'டெM meme ['e̞ˑ.me̞] எமெU uu ['uˑ]
E ee ['e̞ˑ] N nene ['e̞ˑ.ne̞] எனெV vuve ['uˑ.β̞e̞] உபெ
ve ['be̞ˑ] 'பெ
ve baja [ˌbe̞ 'β̞äˑ.hä] 'பெ பஹா, [ˌbe̞ 'β̞äˑ.xä]
ve chica 'பெ சிக்கா [ˌbe̞ 'ʧiˑ.kä]
ve corta [ˌbe̞ 'ko̞ɾ.t̪ä] 'பெ கோர்த்தா
F fefe ['e̞ˑ.fe̞] எஃவெÑ ñeñe ['e̞ˑ.ɲe̞] என்யெW wuve doble [ˌu.β̞e̞ 'ð̞o̞ˑ.β̞le̞] ஊபெ 'டோப்லெ
doble ve 'டோ'ப்லெ வே ['do̞ˑ.β̞le̞ ˌβ̞e̞]
doble u ['do̞ˑ.β̞le̞ ˌu] 'டோப்லே உ
ve doble ['ˌβ̞e̞ do̞ˑ.β̞le̞] வே 'டோப்லெ, 'பெ 'டோப்லெ
G gge ['xe̞ˑ] ஃஎ, ['çe̞ˑ] ஸெ, ['he̞ˑ] ஹெO oo ['o̞ˑ]X xequis ['e̞ˑ.kis̻] எக்கிஸ், ['e̞ˑ.kis̺]எக்கிஸ்
H hhache ['äˑ.ʧe̞] ஹாச்செ, ['äˑ.ʨe̞]P ppe ['pe̞ˑ] பேY yye ['ʝe̞ˑ] யெ, ['ʒe̞ˑ], ['ʃe̞ˑ]
இ கிரியேகா [ˌi 'ɰɾje̞ˑ.ɰä]
I ii ['iˑ]
i latina [ˌi lä't̪iˑ.nä] இ லத்தினா
Q qcu ['kuˑ] குZ zzeta, ceta ['θe̞ˑ.t̪ä] த்ஸேத்தா, ['s̻e̞ˑ.t̪ä] ஸேத்தா
zeda, ceda ['s̻e̞ˑ.ð̞ä] ஸேதா, ['θe̞ˑ.ð̞ä] த்ஸேதா

உயிரொலிகள் உயிரெழுத்துகள்

இம்மொழியில் ஐந்து உயிரொலிகள் (உயிரெழுத்துக்கள்) உள்ளன.

அவை: a (அ), e (எ), i or y (இ), o (ஒ), u (உ).

மெய்யொலிகள் மெய்யெழுத்துகள்

எசுப்பானிய மொழியின் அகரவரிசையில் உள்ள 29 எழுத்துக்களுள் 5 உயிரொலிகளும், வேற்றுமொழி சொற்களில் மட்டும் பயன்படும் w என்னும் எழுத்தும் நீங்கலாக மொத்தம் 23 மெய்யொலி எழுத்துக்கள் உள்ளன (y என்னும் எழுத்தை மெய்யெழுத்தாகக் கொண்டால்). அவற்றுள் ஈரெழுத்து கூட்டங்களாகிய ch மற்றும் ll ஆகிய இரண்டும் எசுப்பானிய மொழியில் தனி மெய்யெழுத்துக்களாகக் கருதப்படுகின்றன. மெய்யெழுத்துக்களில் n என்னும் எழுத்து வேறு ñ என்னும் எழுத்து வேறு.

மெய்யொலிகளில் ஆங்கிலத்தில் இல்லாத 4 ஒலிகள் உண்டு.

அவையாவன:

 • ch (தமிழிலுள்ள "ச்" போன்று உச்சரிக்கப்படும்.)
 • ll (தமிழிலுள்ள "ய்" போன்று உச்சரிக்கப்படும்.)
 • ñ (ஆங்கிலத்திலுள்ள canyon என்னும் சொல்லில் வரும் "ன்ய்" என்பது போன்று உச்சரிக்கப்படும்.)
 • rr (தமிழிலுள்ள 'ற்' போன்று உச்சரிக்கப்படும்.)

பிற முக்கியமான மெய்யெழுத்து ஒலிப்பு விதிகள்

 • c என்னும் மெய்யெழுத்துக்குப் பின் e அலது i வந்தால் c என்னும் எழுத்தை ஆங்கிலத்தில் sit என்னும் சொல்லில் வரும் s என்பதுபோல ஒலிக்க வேண்டும். ஆனால் எசுப்பானியாவில் பேசப்படும் காஸ்ட்டில்லியன் என்னும் எசுப்பானிய மொழி வடிவத்தில் இதனை ஆங்கிலச் சொல்லாகிய think என்பதில் வரும் "th" போல ஒலிக்க வேண்டும். ஆங்கிலத்தில் think என்பதை ஸ்திங்க் என்பதுபோல சற்றே காற்றொலி கலந்து முதல் தகரத்தை ஒலிக்க வேண்டும்.
 • எசுப்பானிய மொழியில் h என்னும் எழுத்தை ஒலிப்பது கிடையாது.
 • எசுப்பானியர்கள் b, v ஆகிய இரண்டையுமே ஈரிதழ் ஒலியாக b என்பதுபோல்தான் ஒலிக்கிறார்கள்.

எசுப்பானிய மொழி ஒலியன்கள்

எசுப்பானிய மொழி ஒலியன்களை கீழ்க்காணும் அட்டவணையில் காணலாம்.

எசுப்பானிய மொழி ஒலியன்கள்
ஈரிதழ்இதழ்-
பல்லுறழ்
பல்லுறழ்நுனிஅண்ணம்நுனிஅண்ணம்மேலண்ணம்தொண்டை
மூக்கொலிmnɲ
Plosivepbtdkg
Fricativefθsʝx
Affricateʧ
Trillr
Tapɾ
Laterallʎ
Approximantj
ஒலியன்முக்கிய இணையொலிகள்எழுத்துக்கூட்டல்Distribution and quality of allophones
/p/ஈரிதழ் வல்லினம்"p" (pipa)
/b/[b], ஈரிதழ் வெடிப்பொலி
[β̞], ஈரிதழ் வெடிப்பொலி அண்மியம்
"b" (burro) or "v" (vaca)[b] appears initially (in some accents) and after nasals (bomba, envidia), [β̞] elsewhere (nube, la bodega). In rapid speech, [β̞] can replace [b] in the initial position. After /l/, there is variation among speakers (el burro can be either [elˈburo] or [elˈβ̞uro]).
/t/பல்லுறழ் வல்லினம்"t" (tomate)எசுப்பானிய மொழியில் [t̪] என்னும் ஒலி நுனிநாக்குத் துடிப்பான ஒலியாக இல்லாமல் சற்று மென்மையாக (தகரம் கலந்ததாக) இருக்கும்.
/d/[d̪], பல்-அண்ண வெடிப்பொலி
[ð̞], பல்-அண்ண வெடிப்பொலி அண்மியம்
"d" (dedo)[d̪] முதலொலி , மூக்கொலிகளுக்குப் பிறகு (donde), /l/க்குப் பிறகு (maldito), [ð̞] பிற இடங்களில் (nido, la deuda). In most or all of Spain and the கரிபியன் it is usually omitted in the endings -ado and -ados, in Southern Spain also in the endings -ada and -adas (manadas: [maˈnaːs]), and less frequently in endings -ido and -idos. In வெனிசுவேலா it is omitted in intervocalic position in a final syllable: peludo is pronounced as [peˈl̪uo]. In Latin America and Spain it is often omitted in final position: usted = [usˈt̪e] or [usˈt̪eð̞]. In Madrid this phoneme may undergo devoicing in final position, merging with /θ/.
/k/தொண்டை ஒலி வல்லினம்"c" (casa), "qu" (queso), "k" (kiosko)
/g/[g], தொண்டை வெடிப்பொலி
[ɰ], தொண்டை வெடிப்பொலி அண்மியம்
"g" (gato), "gu" (guerra).[g] appears after nasals (ganga), and, very frequently but not always, at the beginning (gato), where /ɰ/ is also used, though it is less common. [ɰ] occurs elsewhere (lago, la garganta). After /l/, there is variation among speakers (el gato can be either [el ˈgat̪o] or [el ˈɰat̪o]).
Fricatives
/s/[s], voiceless alveolar fricative
[ɹ], alveolar approximant
[h], voiceless glottal fricative
"s" (sapo)In Northern/Central Spain and Antioquia, Colombia it is apicoalveolar; in Southern Spain and most of Latin America it is lamino-alveolar (often called "dental") [s].

[s] may become the approximant [ɹ] before a rhotic (israelita: [iɹraeˈlit̪a]). In many places it debuccalizes to [h] in final position (niños), or before another consonant (fósforo) – in other words, the change occurs in the coda position in a syllable. In the Colombian Caribe gemination may occur before /k/ or /f/ consonants (pescado: [peˈkːað̞o] or [peˈkːao], fósforo: [ˈfofːoro]). Before voiced consonants, /s/ is sometimes lightly voiced or a fully voiced [z] (desde).

புவியியல் பரம்பல்

பின்வரும் அட்டவணை பல்வேறு நாடுகளிலுள்ள எசுப்பானிய மொழி பேசுவோரின் எண்ணிக்கையைக் காட்டுகிறது.

நாடுமக்கள்தொகை[4]தாய்மொழியாகப் பேசுவோர்[5][6][7][8][9]இரண்டாம் மொழியாகப் பேசுவோர்[10]மொத்த எண்ணிக்கை[10][11]மக்கள்தொகையின் சதவீதமாக எசுப்பானிய மொழி பேசுவோர்[12]
 மெக்சிக்கோ118,395,054[13]10,97,52,215[14]11,66,19,12898.5% [12]
 ஐக்கிய அமெரிக்கா316,005,000[15]37,579,787[16]43,700,000[17]51,500,000[18][19][20][21][22][23][24]16.3%
 கொலம்பியா47,133,000[25].[26]4,67,55,93699.2%[12]
 எசுப்பானியா47,059,533[27]3,85,88,817[28]4,64,94,81998.8%[12]
 அர்கெந்தீனா41,660,417[29][30]39,500,000 [31]4,14,10,45499.4% [12]
 வெனிசுவேலா30,341,000[4][32].[33]2,99,76,90898.8%[12]
 பெரு30,475,144[34]2,56,29,596[35]2,63,91,47586.6%[12]
 சிலி17,556,815[36]17,275,215[37]1,74,33,91799.3%[12]
 எக்குவடோர்15,460,000[38]13,200,000[39]1,51,66,26098.1%[12]
 குவாத்தமாலா15,438,384[4]92,63,030[40]1,33,38,76486.4%[12]
 பிரேசில்193,946,886 [41]483,547 [42]483,54712,483,547 [43][44]6.4%
 கியூபா11,244,000[4]11,244,000[45]1,11,76,53699.4%[12]
 டொமினிக்கன் குடியரசு10,309,000[4]9,300,000[46]1,02,67,76499.6%[12]
 பொலிவியா10,426,154[47]60,47,169[48]91,64,58987.9%[12]
 ஒண்டுராசு8,215,313[49]8,007,563[50]81,33,16099.0%[12]
 பிரான்சு65,635,000[51]477,564[52]1,910,258[10]6,685,901[10]10.2%
 எல் சல்வடோர6,183,002[53]6,168,902[54]61,64,45399.7%[12]
 நிக்கராகுவா6,042,000[4]5,551,876[55]58,60,74097.0%[12]
 இத்தாலி60,820,696[56]467,015[57]1,037,248[10]5,704,863[10]9.4%
 மொரோக்கோ31,759,997[58]7,405 [59]7,4055,500,000[60][61]17.3%
 பரகுவை6,798,000[4]3,874,860[62]47,24,61069.5%[12]
 கோஸ்ட்டா ரிக்கா4,301,712[63]4,216,294[64]42,67,29899.2%[12]
 புவேர்ட்டோ ரிக்கோ3,667,084[65]34,87,397[66]36,23,07998.8%[12]
 பனாமா3,678,000[67]3,176,957[68]34,24,21893.1%[12]
 ஐக்கிய இராச்சியம்63,181,775 [69]194,487 [70]518,480[10]3,110,880[10]4.9%
 உருகுவை3,286,314[71]3,136,114[72]32,50,16598.9%[12]
 பிலிப்பீன்சு97,866,000[73]3,325 [59]438,882 [74]3,016,773[75][76][77][78][79][80][81]3.1%
 செருமனி80,327,900 [82]187,036 [83]644,091 [10]2,576,366 [10]3.1%
 எக்குவடோரியல் கினி1,170,308[84]1,683[85]164,66210,59,12990.5%[12][86]
 கனடா34,605,346[87]439,000 [88]839,000 [89]1,001,853[43][90]2.9%
 உருமேனியா21,355,849[91]182,467[10]912,337[92]4.3%
 போர்த்துகல்10,636,888[93]10,635 [59]323,237[10]808,091[10]7.6%
 நெதர்லாந்து16,665,900[94]61,666[95]133,719[10]668,599[10]4%
 சுவீடன்9,555,893[96]101,472[97]101,472467,474[10]4.9%
 ஆத்திரேலியா21,507,717[98]111,400[99]111,400447,175[100]2.1%
 பெல்ஜியம்10,918,405[101]67,024 [102]89,395[10]446,977[10]4.1%
 போலந்து38,092,000324,137[10]324,137[10]0.9%
 ஆஸ்திரியா8,205,533280,393[10]3.4%
 ஐவரி கோஸ்ட்20,179,602235,806[11]1.2%
 அல்ஜீரியா33,769,669223,000[103]0.7%
 பெலீசு333,200[104]173,597[105]173,597209,250[105]62.8%[105]
 டென்மார்க்5,484,72345,613[10]182,450[10]3.3%
 இசுரேல்7,112,35995,000[106]95,000175,231[107]2.5%
 சப்பான்127,288,419107,514[108]107,514167,514[11]0.1%
 அயர்லாந்து4,581,269 [109]5,325 [59]35,220 [10]140,880 [10]3.1%
 சுவிட்சர்லாந்து7,581,520123,000[110]123,000137,4201.7%[111]
 பின்லாந்து5,244,749133200[10]2.5%
 பல்கேரியா7,262,675130,750[10]130,750[10]1.8%
 நெதர்லாந்து அண்டிலிசு223,65210,699[12]10,699125,534[12]56.1%
 செனிகல்12,853,259101,455[11]0.8%
 செக் குடியரசு10,513,209[112]90,124[10]0.9%
 கமரூன்21,599,100[113]1,377[114]1,37787,077[115]0.4%
 கிரேக்க நாடு10,787,690[116]86,936[10]0.8%
 அங்கேரி9,957,731[117]83,206[10]0.8%
 அரூபா101,484[118]6,80075,40275,402[119]74.3%
 குரோவாசியா4,491,54373,656[10]1.6%
 டிரினிடாட் மற்றும் டொபாகோ1,317,714[120]4,100[121]4,10065,8865%[122]
 அந்தோரா84,48429,907[123]58,04058,04068.7%[124]
 சிலவாக்கியா5,455,40745,500[10]45,500[10]0.8%
 நோர்வே4,644,45712,573[125]12,57336,250[11]0.8%
 சீனா1,339,724,852[126]5,209 [127][128]5,20935,209 [129]0%
 லித்துவேனியா2,972,949[130]28,297[10]1%
 லக்சம்பர்க்524,8534,049[10]20,245[10]24,294[10]4.6%
 உருசியா140,702,0943,3203,32023,320[131]0%
 நியூசிலாந்து4,173,46021,645[132]21,64521,6450.5%
 குவாம்154,80519,092[133]12.3%
 அமெரிக்க கன்னித் தீவுகள்108,61216,788[134]16,78816,78815.5%
 கிப்ரல்டார்27,96713,85713,85713,85749.5%
 லாத்வியா2,209,000[135]13,943[10]0.6%
 துருக்கி73,722,988[136]1,134[137]1,13413,480[138]0%
 சைப்பிரசு838,89713,208[10]1.6%
 இந்தியா1,210,193,422[139]695 [140]69510,445 [141]0%
 எசுத்தோனியா1,294,4559,457[10]0.7%
 ஜமேக்கா2,804,3228,000[142]8,0008,000[142]0.3%
 நமீபியா2,104,9003,870[143]3,8703,9690.2%
 எகிப்து82,950,3323,500[144]0%
 மால்ட்டா417,6173,354[10]0.8%
 மேற்கு சகாரா513,000[145]n.a.[146]n.a.n.a.n.a.
மொத்தம்7,103,788,000 (மொத்த உலக சனத்தொகை)[147]43,41,39,933 [148][149] 47,58,98,586 [149] 52,35,18,179 [150][151][152]7.37%

எண்கள்

தமிழ் எண்கள்எசுபானிய எண்கள்உச்சரிப்பு
ஒன்றுuno (m)/una (f)ஊனோ/ஊனா
இரண்டுdosதோஸ்
மூன்றுtresத்ரேஸ்
நான்குcuatroகுவாத்ரோ
ஐந்துcincoஸிங்க்கோ
ஆறுseisசேஇஸ்
ஏழுsieteஸியத்தெ
எட்டுochoஓச்சோ
ஒன்பதுnueveநுயவே
பத்துdiezதியஸ்

ஆங்கிலமும் எசுபானியமும்

ஆங்கிலத்தில் இன்று வழங்கும் பல சொற்கள் எசுப்பானிய மொழிவழி பெற்றவையாகும் [153]. எடுத்துக்காட்டாக aligator (முதலை), cargo (ஏற்றுபொருள்), cork (தக்கை), ranch (வயல்/கள வீடு), mosquito (கொசு), tornado (குழல் காற்று) முதலியவற்றைச் சுட்டலாம். அமெரிக்காவில் பல இடப்பெயர்களும் எசுப்பானிய மொழியில் இருந்து பெற்றவை. லாஸ் ஏஞ்சலஸ் (Los Angles), சான் ஃவிரான்சிஸ்க்கோ (San Francisco), ஃவுளோரிடா (Florida), நெவாடா (Neveda) முதலியவற்றைச் சுட்டலாம்.

மேலும் காண்க

குறிப்புகள்

 1. [1].
 2. Universidad de México
 3. Instituto Cervantes ("El Mundo" news)
 4. 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 "2013 estimate" (MS Excel PDF). UN., formula used to sum population figures by age, for example for Mexico = SUMA (G677:W677).
 5. Books of the year, Britannica, 2003—9 Check date values in: |year= (help)
 6. es:Anexo:Hablantes de español como lengua materna en el 2003 (según el Britannica Book).
 7. Ethnologue (14th ed.)
 8. Joshua Project, 2000
 9. People's List, US: Census Bureau.[]
 10. 10.00 10.01 10.02 10.03 10.04 10.05 10.06 10.07 10.08 10.09 10.10 10.11 10.12 10.13 10.14 10.15 10.16 10.17 10.18 10.19 10.20 10.21 10.22 10.23 10.24 10.25 10.26 10.27 10.28 10.29 10.30 10.31 10.32 10.33 10.34 10.35 10.36 10.37 10.38 10.39 10.40 10.41 Eurobarometer (PDF), EU: pag.T74: Speakers who speak Spanish very well. pag.T46: Speakers who speak well enough in order to be able to have a conversation. es:Anexo:Hablantes de español en la U.E. según el Eurobarómetro (2012), 2012
 11. 11.0 11.1 11.2 11.3 11.4 Spanish students for countries out of Europe according to "Cifras", Anuario (PDF) (in Castilian), ES: Instituto CervantesCS1 maint: unrecognized language (link) (there aren't concrete sources about Spanish speakers as a second language except to Europe and Latin America countries).
 12. 12.00 12.01 12.02 12.03 12.04 12.05 12.06 12.07 12.08 12.09 12.10 12.11 12.12 12.13 12.14 12.15 12.16 12.17 12.18 12.19 12.20 12.21 12.22 12.23 Demografía de la lengua española (PDF) (in Castilian), ES, p. 28CS1 maint: unrecognized language (link), to countries with official Spanish status.
 13. 2013 population estimate (in Castilian), MX: CONAPO estimateCS1 maint: unrecognized language (link)
 14. "MX", The World Factbook, USA: CIA: Spanish only 92.7%
 15. Population clock, US: Census Bureau
 16. Hispanics older than 5 years old (Table, US: Census Bureau, 2011)
 17. According Pew Hispanic Center 2011, 82% Hispanic people say they can carry on a conversation in Spanish “very well” (pewhispanic.org). The 2012 Hispanic population in USA is 53.3 million according to the census Bureau (census.gov)
 18. In addition, there are 7.8 ("1", Español (PDF), Fundacion Siglo) million Spanish students in USA, many of them are not Hispanics. Finally, there are 9 million illegal Hispanics in USA, some of them aren't in the census (Pálidos de hambre (editorial) (in Castilian), Impre, 2009‐4‐19 Check date values in: |date= (help)CS1 maint: unrecognized language (link)).
 19. Academia Norteamericana de la Lengua Española, El castellano
 20. Ansón, José Ma, José Ma. Ansón: "Casi cincuenta millones" hablan español en EE. UU., El Castellano
 21. "La amenaza al idioma español – Voces de Univision". Univision.com. பார்த்த நாள் 2012-08-20.
 22. Rodríguez Barilari, Elbio, Congresos de la lengua (in Castilian), ESCS1 maint: unrecognized language (link)
 23. Más de 70 expertos participaran en la III Acta Internacional de la Lengua Española (in Castilian), ES: ABC de Sevilla, 2008‐3‐29 Check date values in: |date= (help)CS1 maint: unrecognized language (link)
 24. CNN en español restructures its programming, The New York Times, 2011‐3‐13 Check date values in: |date= (help) (The United States is now the second-largest Spanish-speaking country in the world, with more Spanish speakers than Spain, and exceeded only by Mexico).
 25. "Reloj animado" (Castilian). CO: DANE. பார்த்த நாள் 2010-09-01.
 26. There are 508,376 speakers of American Indian languages ("CO", Ethnologue)
 27. "Datos básicos" (Spanish). ES: INE (2001-05-28). பார்த்த நாள் 1/1/2013.
 28. 82.0% speak Spanish as a first language (Eurobarometer (PDF), Europa, 2012)
 29. Argentinian census INDEC estimate for 2013
 30. 40,872,286 people is the census population result for 2010 Censo, AR: INDEC, 2010
 31. Ethnologue. "Argentina". Ethnologue. பார்த்த நாள் 2013-06-14.
 32. The data 28,946,101 people, is a preliminary study result of the census for 2011 (diariodecaracas.com)
 33. There are 1,098,244 people who speak other language as their mother tongue (main languages: Chinese 400,000, Portuguese 254,000, Wayuu 199,000, Arabic 110,000): Ethnologue.
 34. Ezio Quispe Fernández. "(2013)". INEI. பார்த்த நாள் 2010-04-21.
 35. Spanish (official) 84.1%, Quechua (official) 13%, Aymara 1.7%, Ashaninka 0.3%, other native languages (includes a large number of minor Amazonian languages) 0.7%, other 0.2% (2007 Census): cia.gov. There are 5,782,260 people who speak other language as mother tongue (main languages: Quechua (among 32 Quechua's varieties) 4,773,900, Aymara (2 varieties) 661 000, Chinese 100,000). Ethnologue
 36. "INE (Chile – 2013, page 36)" (PDF). பார்த்த நாள் 2010-04-21.
 37. There are 281,600 people who speak another language, mainly Mapudungun (250.000): Ethnologue
 38. Ecuatorian census INEC estimate.
 39. Ethnologue (2011)
 40. Spanish (official) 60%, Amerindian languages 40%: cia.gov
 41. IBGE, BR, 2012
 42. Native Spanish speakers immigrants:UCM (PDF), p. 32, 50% of 733,000 foreigners in Brazil are from in 2010).
 43. 43.0 43.1 2012 Spanish in the world (Instituto Cervantes) (page 6)
 44. oei.org.co: Luiz Inácio Lula da Silva, president of Brazil: Near 9 million students are learning Spanish and the forecast is 12 million in 2010. Instituto Cervantes: More than 1 million of Spanish students in the private school and almost 11 million estimated for 2010 in the public school.
 45. "Ethnologue report for Cuba". Ethnologue.com. பார்த்த நாள் 2012-08-20.
 46. Ethnologue (2011)
 47. "(2010)". INE. பார்த்த நாள் 2010-04-21.
 48. According to the 1992 Census, 58 per cent of the population speaks Spanish as its mother tongue. unicef.org
 49. "INE (2011)". பார்த்த நாள் 2011-02-05.
 50. There are 207,750 people who speak another language, mainly Garifuna (98,000).: Ethnologue
 51. "INSEE estimate to 1/11/2012". Insee.fr. பார்த்த நாள் 2012-08-20.
 52. 1% of 47,756,439 (population of France older than 15 years in 2012). Source: Eurobarometer 2012. There are almost 200,000 immigrants only from Spain according to INE (1/1/2012)
 53. Census 2010 estimation (page 32)
 54. There are 14,100 people who speak other language as their mother tongue (main language, Kekchí with 12,300 speakers): Ethnologue.
 55. There are 490,124 people who speak another language, mainly Mískito (154,000).: Ethnologue
 56. Eurostat 1/1/2013
 57. 246,208 Peruvians residents in 2012 (es:Emigración peruana) + 120,000 Ecuatorians ([2]) + 64,000 Colombians (en 2003) + 18,116 Spanish residents (INE 2012) + 11,239 Argentinian residents in 2012 (es:Emigración argentina) + 3,485 Mexicans + 3,138 Chileans
 58. "Morocco census". Hcp.ma. பார்த்த நாள் 2012-08-20.
 59. 59.0 59.1 59.2 59.3 Spanish immigrants in the world according to (INE (1/1/2013))
 60. there are between 4 and 7 million Spanish speakers in Morocco (Ammadi, 2002)educacion.es
 61. According to a survey made in 2005 by CIDOB, 21.6% of the population speak Spanish (realinstitutoelcano.org, afapredesa.org). According to the Morocco Census of 2004, the Morocco population is 29,680,069 (hcp.ma)
 62. According to the 1992 census, 50% use both Spanish and the indigenous language Guarani at home, 37% speak Guarani only, 7% speak Spanish only.findarticles.com. About 75 percent can speak Spanish.pressreference.com
 63. "Primera variación del año registró un 0,68%". INEC. பார்த்த நாள் 2011-02-05.
 64. [There are 85,418 people who speak another language.: http://www.ethnologue.com/show_country.asp?name=CR Ethnologue]
 65. "2012 US. census Bureau" (PDF).
 66. 95.10% of the population speaks Spanish (US. Census Bureau)
 67. Census INE estimate for 2013 (véase "Proyección de Población por municipio 2008-2020")
 68. There are 501,043 people who speak another language as mother tongue: PA, Ethnologue
 69. "Census 2011". U.K. Gov. Census (2012-04-02). பார்த்த நாள் 2012-08-20.
 70. Native Spanish speakers immigrants: 90,000 Colombians in 2003, Migration information + 74,389 Spanish in 2013, INE, ES + 10,455 Mexicans in 2009, "Update 2006–9", Facs and figures (PDF), ENG, UK: London government | + 7,391 Argentinians in 2012, Argentina profile (PDF), IOM + 5,131 Chileans in 2004 "Registro de chilenos", Chile somos todos, CL: Chile government + 7,121 Peruvians in 2012 Registro peruanos (PDF), Boletin de New York
 71. "2011 Uruguayan Census" (2011).
 72. There are 150,200 people who speak another language as mother tongue, UY, Ethnologue
 73. Medium projection, PH: National Statistics Office, Mid-2010 Check date values in: |date= (help)
 74. realinstitutoelcano.org native knowledge speakers
 75. 1,816,773 Spanish + 1,200,000 Spanish creole: Quilis, Antonio (1996), La lengua española en Filipinas (PDF), Cervantes virtual, p. 54 and 55
 76. Ten Reasons (PDF), ES: Mepsyd, p. 23
 77. Philippines, Spanish differences
 78. Spanish in the world 2012 (Instituto Cervantes): 3,017,265 Spanish speakers. 439,000 with native knowladge, 2,557,773 with limited knowladge (page 6), and 20,492 Spanish students (page 10).
 79. Nestor Diaz: More than 2 million Spanish speakers and around 3 million with Chavacano speakers (2010-04-24). "FILIPINAS / Vigoroso regreso del español". Aresprensa.com. பார்த்த நாள் 2012-08-20.
 80. The figure of 2 900 000 Spanish speakers is in Thompson, RW, Pluricentric languages: differing norms in different nations, p. 45
 81. World wide Spanish language, Sispain
 82. German census, DE: Destatis, 2011-12-31
 83. Native Spanish speakers immigrants: 116,056 Spanish (Tabla, INE, 2013-01-01) + 27,328 Peruvians (es:Emigración peruana) + 13,313 Colombians (Profile, Migration information, 2003) + 12,520 Mexicans ([3]) + 7,391 Argentinians (es:Emigración argentina) + 6,704 Chileans ([4]) + 3,724 Ecuatorians ([5])
 84. "Equatorial Guinea census". Population statistics (2010). பார்த்த நாள் 2010-04-21.
 85. Spanish according to INE 2011
 86. 13,7% of the population speaks Spanish natively and other 74% as a second language: "Anuario", CVC (PDF) (in Castilian), ES: Cervantes, 2007–7 Check date values in: |year= (help)CS1 maint: unrecognized language (link)
 87. Statcan, CA: GC
 88. www12.statcan.gc.ca/census
 89. elcorreo.ca
 90. PMB Statistics, Media in Canada, 2006‐10‐11, p. 2 Check date values in: |date= (help)CS1 maint: date and year (link) (909,000 Spanish speakers over the age of 12). There are also 92,853 students according to Instituto Cervantes
 91. Eurostat (1/1/2012 estimate)
 92. Eurobarometer (PDF), EU: Europa, 2006
 93. Eurostat 1/1/2010
 94. "Netherland Census ClockPop". Cbs.nl. பார்த்த நாள் 2012-08-20.
 95. 30,300 Colombians (in 2003) + 20,926 Spanish residents (INE 1/1/2013) + 7.804 Peruvians (en 2008 + 1.206 Mexicans + 918 Chileans [6])
 96. 2012 census
 97. Sweden Census SCB (2002)
 98. 2011 Census
 99. "2071.0 – Reflecting a Nation: Stories from the 2011 Census, 2012–2013". Abs.gov.au. பார்த்த நாள் 2013-06-14.
 100. Page 32 of the "Demografía de la lengua española"
 101. "Eurostat estimate to 1/1/2011". Epp.eurostat.ec.europa.eu (2012-04-02). பார்த்த நாள் 2012-08-20.
 102. 50,318 Spanish residents (INE, 2013), 15,000 Colombians (migrationinformation.org, 2003), 1,706 from Chile chilesomostodos.gov.cl (2005)
 103. Between 150,000 and 200,000 in Tinduf (aprendemas.com) + 48,000 in Wilaya of Oran (page 31 of Demografía de la lengua española)
 104. statisticsbelize.org.bz (2009 mid-year)
 105. 105.0 105.1 105.2 Page 32 of Demografía de la lengua española (52,1% native speakers + 11,7% with some Spanish knowladge))
 106. 15,000 Judaeo-Spanish "Demografía de la lengua española", page 35 + 80,000 immigrants from Iberoamerica [7]
 107. Pages 34, 35 of the "Demografía de la lengua española", page 35.
 108. 100,229 Peruvians residents in 2012 (es:Emigración peruana), 3,893 Mexicans residents (es:Emigración mexicana), 1.803 residentes argentinos (es:Emigración argentina) y 1,589 Spanish residents (according to INE 1/1/2012)
 109. [8][தொடர்பிழந்த இணைப்பு]
 110. Centro Virtual Cervantes. "Britannica Book of the Year 1998". Cvc.cervantes.es. பார்த்த நாள் 2010-04-21.
 111. "all-about-switzerland.info". all-about-switzerland.info. பார்த்த நாள் 2010-04-21.
 112. czso.cz
 113. Evolution de la population par sexe de 1976 à 2012 en: Annuaire Statistique du Cameroun 2010. Consultado el 23-08-2012.
 114. (பிரெஞ்சு) Pages 113-115 Tableau 20: Immigrants au Cameroun, en 2007.
 115. "Unidad en la diversidad. Opiniуn". Unidadenladiversidad.com. பார்த்த நாள் 2013-06-14.
 116. http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/A1602_SAM01_DT_DC_00_2011_01_F_GR.pdf
 117. ksh.hu (2012)
 118. "Resultado 2010 – Persona". Censo2010.aw (2010-10-06). பார்த்த நாள் 2012-08-20.
 119. "Page 32" (PDF). பார்த்த நாள் 2012-08-20.
 120. [9][தொடர்பிழந்த இணைப்பு]
 121. "Ethnologue report for Trinidad and Tobago". Ethnologue.com. பார்த்த நாள் 2012-08-20.
 122. http://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_06-07/pdf/paises_41.pdf
 123. 35.4% speak Spanish as a first language www.iea.ad
 124. [10][தொடர்பிழந்த இணைப்பு]
 125. cvc.cervantes.es
 126. "Press Release on Major Figures of the 2010 National Population Census". Stats.gov.cn. பார்த்த நாள் 2012-08-20.
 127. Spanish residents in China (INE, 2013)
 128. 1,083 Mexican residents in China (ime.gob.mx, 2010)
 129. 25,000 Spanish students in the university + 5,000 in the "Instituto Cervantes"cervantes.es (page 4)
 130. db1.stat.gov.lt (2013)
 131. "ANUARIO IC 2009" (PDF). பார்த்த நாள் 2010-11-06.
 132. New Zealand census (2006)
 133. Page 34 of the Demografía de la Lengua Española
 134. "2010 Census". Census.gov. பார்த்த நாள் 2013-06-14.
 135. "Population – Key Indicators | Latvijas statistika". Csb.gov.lv. பார்த்த நாள் 2013-06-14.
 136. "::Welcome to Turkish Statistical Institute(TurkStat)'s Web Pages::". TurkStat. பார்த்த நாள் 2012-08-20.
 137. Spanish immigrants (INE (1/1/2011))
 138. 8,000 (Page 37 of the Demografía de la lengua española) + 4,346 Spanish Students (according to the Instituto Cervantes)
 139. http://www.censusindia.gov.in/2011-prov-results/indiaatglance.html
 140. Spanish residents in India according to ine.es (2013)
 141. 4,250 Spanish students in the university + 5,500 in private centers: cervantes.es
 142. 142.0 142.1 Languages of Jamaica,
 143. El español en Namibia, 2005. Instituto Cervantes.
 144. cvc.cervantes.es
 145. "2009 estimate" (PDF). UN (2008). பார்த்த நாள் 2010-04-21.
 146. The Spanish 1970 census claims 16.648 Spanish speakers in Western Sahara ([11]) but probably most of them were people born in Spain who left after the Moroccan annexation
 147. "International Programs – People and Households – U.S. Census Bureau". Census.gov (2013-04-12). பார்த்த நாள் 2012-08-20.
 148. Instituto Cervantes and British Council (420 million Spanish native speakers)
 149. 149.0 149.1 ethnologue.com (17th ed.) (406 million speakers as a first language, 466 million speakers as a first and second language)
 150. According to an Instituto Cervantes 2013 report, there are 528 millon Spanish speakers, including speakers with limited knowledge, or students of the language: eldiae.es
 151. "The 30 Most Spoken Languages in the World". KryssTal. பார்த்த நாள் 2013-01-16.
 152. "500 millones de razones para saber español | Edición impresa | EL PAÍS". Elpais.com. பார்த்த நாள் 2013-01-16.
 153. Spanish to English மொழிபெயர்ப்பு.
Other Languages
адыгабзэ: Испаныбзэ
Afrikaans: Spaans
Akan: Spanish
Alemannisch: Spanische Sprache
አማርኛ: እስፓንኛ
Aymar aru: Kastilla aru
azərbaycanca: İspan dili
башҡортса: Испан теле
žemaitėška: Ispanu kalba
Bikol Central: Tataramon na Espanyol
беларуская: Іспанская мова
беларуская (тарашкевіца)‎: Гішпанская мова
български: Испански език
भोजपुरी: स्पेनिश भाषा
bamanankan: Espankan
བོད་ཡིག: སེ་པན་སྐད།
বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী: স্প্যানিশ ঠার
brezhoneg: Spagnoleg
bosanski: Španski jezik
ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ: ᨅᨔ ᨔᨄᨎᨚᨒ
català: Castellà
Chavacano de Zamboanga: Lengua Español
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄: Să̤-băng-ngà-ngṳ̄
Cebuano: Kinatsila
Chamoru: Españót
qırımtatarca: İspan tili
čeština: Španělština
kaszëbsczi: Szpańsczi jãzëk
словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ: Їспанїискъ ѩꙁꙑкъ
Чӑвашла: Испан чĕлхи
Cymraeg: Sbaeneg
Zazaki: İspanyolki
dolnoserbski: Špańšćina
ދިވެހިބަސް: އިސްޕެނިޝް
eʋegbe: Spangbe
emiliàn e rumagnòl: Spagnôl
Esperanto: Hispana lingvo
español: Idioma español
euskara: Gaztelania
estremeñu: Luenga castellana
føroyskt: Spanskt mál
français: Espagnol
arpetan: Castilyan
Nordfriisk: Spoonsk spriak
Frysk: Spaansk
Gaeilge: An Spáinnis
Gagauz: İspan dili
贛語: 西班牙語
kriyòl gwiyannen: Èspangnòl
Gàidhlig: Spàinntis
Avañe'ẽ: Karaiñe'ẽ
ગુજરાતી: સ્પેનિશ ભાષા
Gaelg: Spaainish
客家語/Hak-kâ-ngî: Sî-pân-ngà-ngî
עברית: ספרדית
Fiji Hindi: Spanish bhasa
hornjoserbsce: Španišćina
Kreyòl ayisyen: Lang panyòl
հայերեն: Իսպաներեն
interlingua: Lingua espaniol
Bahasa Indonesia: Bahasa Spanyol
Interlingue: Hispan
ГӀалгӀай: ХIиспаной мотт
íslenska: Spænska
italiano: Lingua spagnola
ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ/inuktitut: ᓯᐸᐃᓂᑎᑐᑦ
日本語: スペイン語
Patois: Panish
la .lojban.: sanbau
ქართული: ესპანური ენა
Qaraqalpaqsha: İspan tili
Адыгэбзэ: Эспаныбзэ
Kongo: Kispanya
қазақша: Испан тілі
kalaallisut: Spanskisut
ភាសាខ្មែរ: ភាសាអេស្ប៉ាញ
한국어: 스페인어
Перем Коми: Эспаннёл кыв
къарачай-малкъар: Испан тил
Ripoarisch: Schpanische Sproch
kernowek: Spaynek
Кыргызча: Испан тили
Lëtzebuergesch: Spuenesch
лакку: Спанс маз
лезги: Испан чIал
Lingua Franca Nova: Espaniol (lingua)
Limburgs: Castiliaans
lingála: Lispanyoli
لۊری شومالی: زڤون اْسپانیایی
lietuvių: Ispanų kalba
latviešu: Spāņu valoda
олык марий: Испан йылме
Māori: Reo Pāniora
Minangkabau: Bahaso Spanyol
македонски: Шпански јазик
монгол: Испани хэл
кырык мары: Испани йӹлмӹ
Bahasa Melayu: Bahasa Sepanyol
မြန်မာဘာသာ: စပိန်ဘာသာစကား
مازِرونی: ایسپانیولی
Dorerin Naoero: Dorerin Pain
Nāhuatl: Caxtillahtolli
Napulitano: Lengua spagnuola
Plattdüütsch: Spaansche Spraak
Nedersaksies: Spaans
नेपाल भाषा: स्पेनी भाषा
Nederlands: Spaans
norsk nynorsk: Spansk
norsk: Spansk
Novial: Spanum
Nouormand: Espangnô
Sesotho sa Leboa: Sespan
Diné bizaad: Naakaii bizaad
Chi-Chewa: Chispanezi
occitan: Espanhòu
Livvinkarjala: Ispanien kieli
Pangasinan: Salitan Espanyol
Kapampangan: Espanyol (amanu)
Papiamentu: Spaño
Picard: Éspaingnol
Deitsch: Schpaanisch
Norfuk / Pitkern: Spanish
Piemontèis: Lenga spagneula
پنجابی: ہسپانوی
português: Língua castelhana
Runa Simi: Kastilla simi
rumantsch: Lingua spagnola
română: Limba spaniolă
armãneashti: Limba ispańolâ
tarandíne: Lènga spagnole
русиньскый: Шпанєльскый язык
Kinyarwanda: Icyesipanyole
संस्कृतम्: स्पैनिश भाषा
саха тыла: Испаан тыла
sicilianu: Lingua spagnola
davvisámegiella: Spánskkagiella
Sängö: Espanyöl
srpskohrvatski / српскохрватски: Španski jezik
Simple English: Spanish language
slovenčina: Španielčina
slovenščina: Španščina
Gagana Samoa: Fa'asipaniolo
chiShona: ChiSpanish
Soomaaliga: Af-Isbaanish
српски / srpski: Шпански језик
Sranantongo: Spanyorotongo
SiSwati: Sipanishi
Sesotho: Sespain
Seeltersk: Spoanske Sproake
svenska: Spanska
Kiswahili: Kihispania
ትግርኛ: ስፓኒሽ
Türkmençe: Ispan dili
Setswana: Sespan
Tok Pisin: Tok Spen
Türkçe: İspanyolca
Xitsonga: Xipaniya
татарча/tatarça: Испан теле
Twi: Spanish
reo tahiti: Reo Paniora
тыва дыл: Испан дыл
удмурт: Испан кыл
ئۇيغۇرچە / Uyghurche: ئىسپان تىلى
українська: Іспанська мова
oʻzbekcha/ўзбекча: Ispan tili
Tshivenda: Spanish
vepsän kel’: Ispanijan kel'
Tiếng Việt: Tiếng Tây Ban Nha
West-Vlams: Spoans
Volapük: Spanyänapük
Winaray: Kinatsila
Wolof: Wu-ispaañ
吴语: 西班牙语
isiXhosa: IsiSpain
მარგალური: ესპანური ნინა
ייִדיש: שפאניש
Yorùbá: Èdè Spéìn
Vahcuengh: Vah Sihbanhyaz
Zeêuws: Spaons
中文: 西班牙语
文言: 西班牙語
Bân-lâm-gú: Se-pan-gâ-gí
粵語: 西班牙文
isiZulu: IsiSpeyini