அங்காரா ஏவுகலங்கள்

அங்காரா
அங்காரா ஏவுகலங்கள் குடும்பம்
அங்காரா ஏவுகலங்கள் குடும்பம்
தரவுகள்
இயக்கம்செலுத்து வாகனம்
அமைப்புகுருனிச்சேவ்
நாடுஉருசியா
அளவு
உயரம்42.7 மீட்டர்கள் (140 ft)-64 மீட்டர்கள் (210 ft)
நிறை171,500 கிலோகிராம்கள் (378,100 lb)-790,000 கிலோகிராம்கள் (1,740,000 lb)
படிகள்2-3
கொள்திறன்
தாங்குசுமை
LEO (Plesetsk)
3,800 கிலோகிராம்கள் (8,400 lb)-24,500 கிலோகிராம்கள் (54,000 lb)
தாங்குசுமை
ஜிடிஓ (பிளாசெட்ஸ்க்)
5,400 கிலோகிராம்கள் (11,900 lb)-7,500 கிலோகிராம்கள் (16,500 lb)
Associated Rockets
Comparableமாற்றப்பட்ட நாரோ-1 முதல்நிலையில்
ஏவு வரலாறு
நிலைசெயலில்
ஏவல் பகுதிPlesetsk Site 35
Vostochny
மொத்த ஏவல்கள்1 (A1.2PP: 1)
வெற்றிகள்1 (A1.2PP: 1)
முதல் பயணம்A1.2PP: சூலை 9, 2014
Boosters () - URM-1
No boosters4 (see text)
பொறிகள்1 RD-191
உந்துகை1,920 கிலோnewtons (430,000 lbf) (Sea level)
மொத்த உந்துகை7,680 கிலோnewtons (1,730,000 lbf) (Sea level)
Specific impulse310.7 seconds (3.047 km/s) (Sea level)
எரி நேரம்214 seconds
எரிபொருள்RP-1/LOX
First நிலை - URM-1
பொறிகள்1 RD-191
உந்துகை1,920 கிலோnewtons (430,000 lbf) (Sea level)
Specific impulse310.7 seconds (3.047 km/s) (Sea level)
எரி நேரம்Angara 1.2: 214 seconds
Angara A5: 325 seconds
எரிபொருள்RP-1/LOX
Second நிலை - Modified Block I, URM-2
பொறிகள்1 RD-0124A
உந்துகை294.3 கிலோnewtons (66,200 lbf)
Specific impulse359 seconds (3.52 km/s)
எரி நேரம்Angara A5: 424 seconds
எரிபொருள்RP-1/LOX
Third நிலை (Optional, Angara A5) - Briz-M
பொறிகள்1 S5.98M
உந்துகை19.6 கிலோnewtons (4,400 lbf)
Specific impulse326 seconds (3.20 km/s)
எரி நேரம்3,000 seconds
எரிபொருள்N2O4/UDMH
Third நிலை (Optional, Angara A5) - KVTK, under development
பொறிகள்1 RD-0146D
உந்துகை68.6 கிலோnewtons (15,400 lbf)
Specific impulse463 seconds (4.54 km/s)
எரி நேரம்1,350 seconds
எரிபொருள்LH2/LOX

அங்காரா ஏவுகலங்கள் (Angara rocket family) மாஸ்கோவிலிருந்து இயங்கும் குருனிச்சேவ் அரசு ஆய்வு மற்றும் தயாரிப்பு விண்வெளி மையத்தால் உருவாக்கப்படும் விண்வெளி-செலுத்து வாகனங்கள் ஆகும். இவ்வகை ஏவுகலங்கள் 3,800 இலிருந்து 24,500 கிலோ வரையிலான தாங்குசுமையை பூமியின் தாழ் வட்டப்பாதையில் செலுத்த வல்லன. இவையும் சோயூசு-2 வேறுபாடுகளும் பல செயலிலுள்ள செலுத்துகை வாகனங்களுக்கு மாற்றாகத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன.

இக்குடும்பத்தின் முதல் ஏவுகலம் அங்காரா-1.2pp சூலை 9, 2014 அன்று தனது சோதனையோட்டத்தை வெற்றிகரமாக நிகழ்த்தியது.[1]

  • மேற்சான்றுகள்

மேற்சான்றுகள்

  1. "Angara, Russia’s brand-new launch vehicle, is successfully launched from Plesetsk". Khrunichev. பார்த்த நாள் 11 July 2014.
Other Languages