Wikipedia:Källhänvisningar

Riktlinjer Black check.svg
Manual Attack-page.svg

Wikipedia får inte innehålla tidigare opublicerade uppgifter. Uppgifterna man inför när man skriver eller redigerar en artikel skall kunna kontrolleras av läsaren genom att verifierbara källor används. Där ska framgå uppgifternas korrekthet och neutralitet, särskilt om dessa har ifrågasatts eller kan komma att ifrågasättas eller om uppgifterna kan komma att föråldras. För närmare anvisningar om vilka uppgifter som behöver källor och vilka källor som är acceptabla, se även policyn Wikipedia:Verifierbarhet och essän Wikipedia:Pålitliga källor.

Artikelns källor bör därför anges med källhänvisningar, det vill säga beskrivande text som identifierar källan unikt och tillräckligt detaljerat så att den kan beställas via bibliotek eller hämtas på nätet och så att den intresserade kan hitta uppgiften i källan. Utöver den allmänna källhänvisningen i slutet av texten (där den kompletta källhänvisningen anges) är det, för att underlätta verifierbarheten, önskvärt att källnoter ( fotnoter med källinformation) placeras efter den information eller påstående som tagits från respektive källa.

För att inte glömma någon uppgift, och för att erhålla konsekvent formatering av källförteckningen, rekommenderas användning av de källmallar som skapats enkom för detta.

När källor bör anges

Källhänvisningar är särskilt viktiga vid sifferuppgifter, kontroversiella påståenden, värdeladdade ord och andra uppgifter som kan ifrågasättas. Källor bör läggas in när någon har ifrågasatt en uppgift, exempelvis om någon har lagt in wikikoden efter en mening, som resulterar i kvalitetsmallen källa behövs]. Om artikeln återger icke-neutrala åsikter är det viktigt att ange vem som har åsikten eller uppfattningen, att uppge källa för detta, och att även återge andra kända uppfattningar. Med källhänvisningar kan man dessutom påvisa att artikeln handlar om ett känt ämne som uppmärksammats i oberoende källor, och att den därför inte bör raderas från Wikipedia.

För att inte göra sig skyldig till plagiat och upphovsrättsintrång citerar man normalt inte långa stycken ur en upphovsrättsligt skyddad källa, utan man refererar källan, det vill säga sammanfattar och skriver om med egna ord. Plagiat kan upptäckas med verktyg för plagiatkontroll, och raderas då omedelbart.

När är det extra viktigt att ange en källa?

Se även: Att redigera kontroversiella artiklar
 • När man skapar en ny artikel, för att påvisa att artikelämnet är välkänt och uppfyller Wikipedias kriterier för vad som är relevant för en egen artikel.
 • När en uppgift ifrågasatts exempelvis med mallen {{ källa behövs}}.
 • När siffror/statistik anges. Siffror brukar vara olika i olika verk, särskilt i kontroversiella ämnen. På så sätt vet nästa wikipedian var din uppgift kommer ifrån och kan komplettera med alternativa uppgifter.
 • När något värderas. När du skriver att Christian Hofmann von Hofmannswaldau och Daniel Caspar von Lohenstein är den tyska barockens viktigaste författare vill läsaren veta vem som gjort den värderingen.
 • När något tolkas. Wikipedia är inte platsen för din tolkning av konstverk och statistik; däremot bör viktiga tolkningar presenteras och den som gjort tolkningen anges.
 • När man skriver om en levande person. Det är viktigt att tänka på den personliga integriteten och inte publicera icke tidigare spridd information om någons privatliv. Se vidare Wikipedia:Artiklar om nu levande personer.
 • Obskyr information. Allt som är oväntat och inte allmänt känt bör styrkas med en källhänvisning. Annars är risken stor att informationen plockas bort.
 • Vid citat och referat för att ge upphovsmannen erkännande och således undvika upphovsrättsintrång. Notera att referat tenderar att förändras med tiden och divergera från vad som står i originaltexten, varför ett citat inom citattecken är att rekommendera i fotnoten.
 • Då artikeln innehåller motstridig information. Inom till exempel vetenskap och politik är det inte ovanligt med motstridiga uppgifter och påståenden.
 • I bildtext kan fotnot med fördel anges för att styrka faktauppgifter i diagram och kartor, men inte i syfte att attribuera illustratören eller fotografen - attribuering framgår istället av bildens commons-sida.
 • Den viktigaste regeln: När din egen magkänsla säger dig att det du skriver kan komma att ifrågasättas eller plockas bort.

När behöver man inte ange en källa?

Artikeln skall uppge källa för det mesta materialet i artikeln, och helst använda fotnoter för att tydligt knyta specifika uppgifter i artikeln till dess källor. Vissa undantag kan tänkas, i synnerhet från kravet på fotnoter:

 • I inledning är det inte nödvändigt med fotnoter om texten är en sammanfattning som styrks av källbelagd text på annan plats i artikeln. Ingressen bör vara lättillgängligt för en bred publik, och fotnoter kan störa läsbarheten för personer med läs- och skrivsvårigheter.
 • När texten i sig innebär en hänvisning. Exempel: "I sin avhandling Fatilarkalkyl skriver X att". Det är dock i sådana fall viktigt att undvika att göra egna tolkningar, se Wikipedia:Ingen originalforskning. Dessutom bör man ange var en viss översättning är hämtad från och i källförteckningen ge en fullständig hänvisning för att göra verket lättare att finna.
 • Grundläggande uppgifter om saker som inte är artikelns fokus. I dessa fall kan det räcka om det finns källhänvisningar i artikeln om saken. Exempel: "I Beowulfkvädet, nedtecknat någon gång kring år 1000, står att Y". Eftersom diskussionen om Beowulfkvädets tillkomst är komplicerad och det exakta årtalet kanske inte speciellt viktigt för poängen kring Y, så kan dateringen bli ett onödigt sidospår. Ett annat exempel kan vara att det i artikeln Västra Götalands län står de största städernas namn och invånarantal. Det räcker att källbelägga invånarantalet för en stad i stadens egen artikel. Det får inte finnas cirkelreferenser när man använder en annan Wikipediaartikel som källa, utan den måste innehålla källhänvisning.
 • Oftast är det själva faktauppgifterna som behöver källhänvisningar. I den allmänna beskrivningen av artikelämnet behöver man inte exakt följa någon viss källa och ofta sammanfattar man det allmänna resonemanget i flera källor. Man bör då göra en avvägning mellan att formulera artikeln så smidigt som möjligt eller att vara trogen källorna. Ifråga om kontroversiella ämnen eller tolkningar måste man i allmänhet följa källorna mer exakt och också ange de använda källorna med fotnoter, likaså ifråga om ämnen man inte själv känner tillräckligt för att veta vad som kan vara kontroversiellt eller bara en sida av sanningen.
 • I listartiklar behöver inte källor som finns i det inlänkade ordets artikel upprepas.

Typer av källor

Se även: Pålitliga källor

Av källhänvisningen bör framgå vilken typ av källa det är frågan om, exempelvis vetenskaplig journal, lärobok utgiven på akademiskt förlag, studentuppsats eller nyhetsartikel, för att läsaren ska kunna värdera källans trovärdighet och neutralitet. Likaså är det bra att ange vilken institution som står bakom publikationen.

Ibland framgår källans karaktär av namnet, men det förekommer att man väljer namn så att de skall ge större auktoritet åt partisk text. Det är stor skillnad på om "Miljönytt" är utgiven av Miljöskyddsförbundet eller Industrins intresseförening.

Det finns många olika källor, till exempel:

 • Böcker, särskilt läroböcker och monografier utgivna på akademiskt förlag. Mycket smala studier och studier som har ett krav på sig att presentera ny forskning bör man förhålla sig kritisk till. Uppslagsverk är användbara, men måste nästan alltid kompletteras med andra källor – vi skall av upphovsrättsskäl inte kopiera deras artiklar.
 • Refereegranskade vetenskapliga publikationer, där journalartiklar anses mer trovärdiga än konferensartiklar. Nya så kallade metastudier, som sammanfattar ett flertal andra studier, är mer trovärdiga än enstaka studier. Studier som refererats i många andra studier anses betydelsefulla, medan studier som refererats av få kan vara marginalvetenskap. Äldre studier kan innehålla föråldrade uppgifter som senare kan ha fått status som pseudovetenskap.
 • Tidningsartiklar är användbara för att visa vad som har uppmärksammats och vad som är relevant för Wikipedia, men är inte alltid tillförlitliga som faktakällor. Wikipedia bör vara försiktig med att hänga på tillfälliga mediedrev, och undvika uppgifter om nu levande personer som kan betraktas som osakligt skvaller. Journalister arbetar under tidspress och har sällan tid för noggrannare efterforskningar, och skriver ofta om sådant de inte har specialkunskap om och kan missförstå till exempel vad som verkligen visats i en vetenskaplig studie. Då forskning refereras i tidningar lönar det sig att söka rätt på ursprungskällan. Granska också utgivarens (och den sannolika källans) syfte, objektivitet och tillförlitlighet. Uttryck som "sista", "största" och "unik" bör tas med en stor nypa salt.
 • Internet, granska utgivarens syfte, objektivitet och tillförlitlighet. Bloggar och privata webbplatser accepteras sällan som tillförlitliga källor till annat än sådant som gäller upphovsmannen själv. För tidningars webbplatser gäller det samma som för tidningar.
 • Material på Wikipedia, artiklar eller annat material på andra språkversioner av Wikipedia eller andra Wikipedia-artiklar brukar inte accepteras i källhänvisningar, men kan duga som underlag vid t.ex. sammanfattningar eller översättningar. Det är bra att alltid direkt kontrollera källorna som denna andra sida bygger på, se vidare Wikipedia:Wikipedia som källa på Wikipedia.
 • Egna erfarenheter räknas som egen forskning och kan inte användas direkt på Wikipedia. De kan dock vara av värde för bedömningen av olika källors trovärdighet. Ifråga om sådant du hört på en kurs eller läst i trovärdiga källor bör du hitta en källa som stöder din minnesbild och skriva med den som källa. Se Wikipedia:Verifierbarhet.
Andra Språk
беларуская (тарашкевіца)‎: Вікіпэдыя:Спасылкі на крыніцы
davvisámegiella: Wikipedia:Gáldut
hornjoserbsce: Wikipedija:Žórła
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄: Wikipedia:列明來源
norsk nynorsk: Wikipedia:Kjelder
oʻzbekcha/ўзбекча: Vikipediya:Manbalarga ishoratlar
ភាសាខ្មែរ: វិគីភីឌា:Citing sources
Simple English: Wikipedia:Citing sources
srpskohrvatski / српскохрватски: Wikipedia:Navođenje izvora