Wanja Lundby-Wedin

Wanja Lundby-Wedin, 2013

Wanja Elisabeth Lundby-Wedin, folkbokförd Vanja Elisabeth Lundby Vedin,[1] född 19 oktober 1952 i Enskede, Stockholm, var LO:s ordförande från 2000 till 2012. Som LO:s styrelseordförande ingick hon även i Socialdemokraternas verkställande utskott.

Andra Språk